Economics

เตรียมทำ ‘ระบบฟีดเดอร์’ ป้อนผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า 20 บาท ‘สายสีแดง-สายสีม่วง’

คมนาคม เตรียมทำ “ทำระบบฟีดเดอร์” ป้อนผู้โดยสารเข้าระบบรถไฟฟ้า 20 บาท “สายสีแดง-สายสีม่วง” อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยว่า หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท สำหรับรถไฟฟ้าชนเมืองสายสีแดง และ รถไฟฟ้าสายสีม่วง ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ระบบฟีดเดอร์

ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นหลังเริ่มโครงการรถไฟฟ้า 20 บาท

โดยตัวเลขเมื่อวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนแรก หลังจากมีนโยบายอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท พบว่ามีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ดังนี้

  • รถไฟฟ้าสายสีแดง ให้บริการ 294 เที่ยววิ่ง จำนวน 34,161 คน-เที่ยว (รวมผู้โดยสารรถไฟทางไกลใช้บริการสายสีแดงฟรี 143 คน-เที่ยว) สูงสุดตั้งแต่เปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ)
  • รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ให้บริการ 319 เที่ยววิ่ง (รวมเสริม 3 เที่ยววิ่ง) จำนวน 74,208 คน-เที่ยว

จากข้อมูลข้างต้น พบว่า มีประชาชนมาใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 34,161 คน-เที่ยว มากที่สุดตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง (นิวไฮ) เพิ่มมากขึ้นจำนวน 2,704 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 8.60% เมื่อเทียบกับวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2666 (วันที่ 20 ต.ค.66 ผู้ใช้บริการสายสีแดงนิวไฮก่อนหน้านี้ทั้งหมด 31,457 คน-เที่ยว รวมทางไกลต่อสายสีแดงฟรี 139 คน-เที่ยว และเพิ่มขึ้น 7,887 คน-เที่ยวหรือเพิ่มขึ้น 30.02% เมื่อเทียบกับวันศุกร์สิ้นเดือนกันยายนก่อนมีนโยบาย)

ระบบฟีดเดอร์

เพิ่มระบบฟีดเดอร์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และป้อนผู้โดยสารเข้าระบบ

กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการทำแผนจัดทำระบบฟีดเดอร์ (feeder) เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ป้อนผู้โดยสารให้กับระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงและสายสีแดง ภายหลังจากได้มีการปรับค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายแล้ว พบว่ามีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการในปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

จึงมีแนวทางเพิ่มศักยภาพจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญต่าง ๆ ที่ควรนำมาใช้อำนวยความสะดวก อาทิ

  • ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ศิริราช
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ระบบฟีดเดอร์

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางรางยังได้มีการติดตามปริมาณผู้โดยสารระบบรางประจำวันอย่างต่อเนื่อง  โดยจะมีการประเมินผลหลังปรับอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทตลอดสายสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม ครบ 1 เดือนและรอบ 3 เดือนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo