Economics

ททท. คาด ‘ฟรีวีซ่า’ ดึง ‘นักท่องเที่ยวจีน’ เข้าไทยเพิ่ม 5-7 แสนคน หนุนตัวเลขจีนเที่ยวไทยเฉียดเป้า 5 ล้านคน

ททท. คาด “ฟรีวีซ่า” ดึง “นักท่องเที่ยวจีน” เข้าไทยเพิ่ม 5-7 แสนคน หนุนตัวเลขจีนเที่ยวไทยเฉียดเป้า 5 ล้านคน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผบว่า ตามมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่จะนำมาใช้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

ฟรีวีซ่า

ดึงนักท่องเทียวจีนเข้าไทยเพิ่ม 5-7 แสนคน

จะเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีน เดินทางเข้ามาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 5-7 แสนคน

โดยจำนวนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนี้ จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาเที่ยวไทยปี 2566 รวมกว่า 4.2 ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 ล้านคน

ฟรีวีซ่า

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรกที่ผ่านมา ( ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม-27 สิงหาคม)แล้วกว่า 17,500,000 คน  โดยเป็นนักท่องเที่ยวจีน 2,182,038 คน สูงเป็นอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย

ฟรีวีซ่า

อ่านข่าวเพิิ่มเติม

Avatar photo