General

รับ ‘ไฮซีซั่นท่องเที่ยว’ กรมการจัดหางาน เตรียมกว่า 5 พันอัตรา ผ่าน ‘ไทยมีงานทำ’ หางานคลิกเลย!

รับ “ไฮซีซั่นท่องเที่ยว” กรมการจัดหางาน เตรียมกว่า 5 พันอัตรา ผ่าน “ไทยมีงานทำ” หนุนฝึกทักษะแรงงานป้อนตลาด

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 คลี่คลายลง เศรษฐกิจฟื้นตัวอีกครั้ง ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการกลับมาเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศไทย

ในช่วงใกล้เดือนพฤศจิกายน – เมษายน ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว สถานประกอบการต่างเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างคึกคัก ซึ่งเป็นโอกาสดีของแรงงานภาคบริการ ท่องเที่ยวและโรงแรม ผู้มีทักษะหรือประสบการณ์ด้านงานบริการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ และผู้ที่กำลังมองหางาน

ไฮซีซั่นท่องเที่ยว

เตรียม 5,305 อัตราตำแหน่งงานรับไฮซีซั่นท่องเที่ยว

เนื่องจากสถานประกอบการกลุ่มนี้กำลังต้องการรับสมัครแรงงานจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนกิจการ ทั้งในรูปแบบงานประจำและงานพาร์ทไทม์ ทั้งยังพร้อมจ่ายค่าจ้างและค่าล่วงเวลาในอัตราสูง

โดยล่าสุดกรมการจัดหางานได้สำรวจความต้องการแรงงานภาคบริการจากสถานประกอบการในเมืองท่องเที่ยว อาทิ ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ ซึ่งแจ้งความต้องการผ่านระบบ “ไทยมีงานทำ” แล้ว จำนวน 5,305 อัตรา อาทิ ตำแหน่งงานบริกร พ่อครัว พนักงานดูแลลูกค้า แม่บ้าน และพนักงานต้อนรับ และคาดว่ายิ่งใกล้ช่วงไฮซีซั่นจะมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานและสมัครงานได้ด้วยตนเองที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่เว็บไซต์  ไทยมีงานทำ.doe.go.th หรือใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่ Application “ไทยมีงานทำ”

ไฮซีซั่นท่องเที่ยว

หนุนฝึกอบรม-พัฒนาฝีมือแรงงานป้อนตลาด

นายไพโรจน์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมการจัดหางานให้ความสำคัญและติดตามปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการมาโดยตลอด มีการแนะแนวอาชีพนักเรียน นักศึกษาให้ทราบความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเลือกเรียนในสายงานที่ตลาดแรงงานมีความต้องการสูง เช่น สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม พร้อมนำโครงการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม เชิญชวนสถาบันการศึกษาในภาคอีสาน ร่วมโครงการเพื่อส่งนักเรียน นักศึกษา มาฝึกงานที่จังหวัดท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มทักษะ สร้างรายได้ ระหว่างศึกษา ร่วมกับการสนับสนุนการทำงานแบบรับรายได้เป็นรายชั่วโมง บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะให้กับแรงงานในจังหวัดท่องเที่ยวในสาขาที่มีความขาดแคลน เช่น นวดไทย งานช่าง เป็นต้น

เพื่อให้ภาคท่องเที่ยวและบริการมีแรงงานคุณภาพเพียงพอและยั่งยืน  นอกจากนี้ยังเตรียมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ ในจังหวัดที่มีคนหางานเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีตำแหน่งงานว่าง ไปยังจังหวัดที่มีงานแต่แรงงานไม่เพียงพอในช่วงไฮซีซั่น

ไฮซีซั่นท่องเที่ยว

สำหรับทุกคนที่ต้องการมีงานทำ สามารถใช้บริการกับกรมการจัดหางานได้ที่แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ซึ่งรวบรวมตำแหน่งงานจากทั่วประเทศไว้จำนวนมาก คนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตนเอง โดย Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการประกาศรับสมัครงานสำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ โดยการลงทะเบียนนายจ้าง เพื่อประกาศตำแหน่งงาน และคัดลอกรายชื่อผู้หางาน ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo