COVID-19

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าจ้างงาน ‘เด็กจบใหม่-คนว่างงาน’ ต่อยอดผลสำเร็จโครงการ Restart Thailand

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ และกลุ่มผู้ว่างงานกว่า 23,000 อัตราในปี 2565 ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ต่อยอดผลสำเร็จโครงการ Restart Thailand

วันนี้ (19 พ.ย.) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. สานต่อ โครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมทักษะและสร้างความมั่นคงทางอาชีพให้คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

โครงการ Restart Thailand 4

กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับสมัครแรงงาน นักศึกษาจบใหม่ และผู้ว่างงานรวมกว่า 23,000 อัตราในปี 2564 เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 ประกอบด้วย

  • กลุ่มแรงงานเพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา
  • กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2565) จำนวน 2,170 อัตรา
  • เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับ เพื่อสนับสนุนการสร้างงานให้กับนักศึกษาจบใหม่ และกลุ่มผู้ว่างงานในปี 2565 ประกอบด้วย งานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานบัญชีและการเงิน งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ NGV

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ การอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง โดยผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การ รับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

โครงการ Restart Thailand 5

โครงการ Restart Thailand ของ กลุ่ม ปตท. ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยรับนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มแรงงาน และพนักงานประจำ ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ และดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกคนต่างได้รับประสบการณ์และทักษะความรู้สำคัญ ในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดในการประกอบอาชีพจริงของตนเองได้ในอนาคต อาทิ นักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในต่างประเทศ ได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในองค์กรด้านกฎหมาย ได้พัฒนาความคิด และฝึกฝนทักษะความรู้ในอาชีพครูผู้ช่วยสอน

โครงการ Restart Thailand 2

ล้วนเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาทุกคน ที่มีโอกาสมาพัฒนาความคิด จิตใจและทักษะความรู้ในทุกมิติ ผ่านการอบรมและลงมือปฏิบัติงานจริงกับ ปตท.

ที่สำคัญ ทุกคนมีรายได้ที่สามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในช่วงที่เผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ปตท. เตรียมแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ Refresh and Energize for The New Normal ด้วยการเชิญชวนพนักงาน ปตท. ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปี ออกไปท่องเที่ยวในประเทศ โดยต้องมีการพักค้างคืน ตามเงื่อนไข

โครงการ Restart Thailand 1

หากเดินทางในวันธรรมดา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกแห่ง แต่หากเป็นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะต้องเที่ยวห่างจากพื้นที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 300 กิโลเมตร โดย ปตท. จะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งจะเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2565 โดย ปตท. คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง

ปตท. ยังคงยืนหยัด และขอเคียงข้างคนไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อลมหายใจ พร้อมสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้เราทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo