COVID-19

‘แรงงาน’ เร่งกระจายวัคซีนพื้นที่สีแดงเข้ม-เยียวยาผู้ประกันตน ลดผลกระทบโควิด

“สุชาติ”สนองนโยบาย “พล.อ.ประวิตร” ช่วยแรงงาน เร่งกระจายวัคซีน ในพื้นที่สีแดงเข้ม เยียวยาผู้ประกันตนลดผลกระทบโควิด

วันนี้ (19 ส.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงาน เร่งกระจายวัคซีนในแรงงานกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สีแดงเข้ม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 เป็นวาระแห่งชาติ พร้อมดูแลผู้ใช้แรงงานให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกมิติ

เยียวยาผู้ประกันตน

เร่งกระจายวัคซีน-เยียวยาผู้ประกันตน พื้นที่สีแดงเข้ม

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำการทำงานในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

  • การบริหารวัคซีน

ให้เร่งดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงานให้ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สีแดงเข้ม สำหรับศูนย์ฉีดวัคซีนแคมป์คนงาน ขอให้เร่งดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

  • มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด

ทั้งนายจ้าง ผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 และ 40 ขอให้ดำเนินการตามกำหนดระยะเวลา เพื่อช่วยให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

  • สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์

ให้กลุ่มแรงงาน ป้องกัน ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 รวมทั้ง บุคลากรของกระทรวงแรงงาน

  • โครงการ Factory Sandbox

ให้บริหารจัดการอย่างครบวงจร โดยสำรวจความสมัครใจของสถานประกอบการ ตรวจคัดกรองให้ครอบคลุม หากพบผู้ติดเชื้อให้เร่งดูแล และช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีตามมาตรการด้านสาธารณสุข

  • แรงงานต่างด้าว

ให้กำกับ ดูแล บริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

  • ยกระดับการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และองค์การระหว่างประเทศ และต้องกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐ มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด หากพบมีพฤติการณ์ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ทั้งทางวินัย และอาญาทุกราย

  • ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในรูปแบบออนไลน์

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 โดยเน้นหลักสูตรในการพัฒนาทักษะดิจิทัล เช่น การผลิตสื่อโฆษณา และหนังสั้น ด้วยสมาร์ทโฟน เทคนิคการสร้างร้านค้าและขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า ตนเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือ ของกระทรวงแรงงานในทุกมิติ เร่งช่วยเหลือทั้งนายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 , 39 และ 40 ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมทั่วถึง

รวมทั้ง ขอให้มีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว และเน้นย้ำป้องกันการค้ามนุษย์ โดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวข้ามสถานการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม