COVID-19

‘รมว.ยุติธรรม’ สั่งเร่งกระจายวัคซีนโควิด เน้นเรือนจำพื้นที่สีแดงก่อน


“รมว.ยุติธรรม” กำชับราชทัณฑ์รีบกระจายวัคซีนโควิด เน้น 38 เรือนจำพื้นที่สีแดงก่อน แล้วกระจายไปคุกใหญ่ต่างจังหวัด หวังสกัดโรคลดการสูญเสีย เพิ่มความเชื่อมั่น-ปลอดภัย

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ตนได้กำชับในที่ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เรื่องวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับจากกรมควบคุมโรค ให้กรมราชทัณฑ์เร่งกระจายไปยังเรือนจำปลอดเชื้อในพื้นที่สีแดง 38 แห่ง ฉีดรอบแรกให้ครบทั้งหมด แล้วรายงานให้ กรมควบคุมโรครับทราบตามข้อมูลจริง ซึ่งไม่ใช่แค่กรมราชทัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่กรมอื่น ๆ ต้องทำให้ตรงตามระเบียบเช่นเดียวกันเพื่อให้วัคซีนเข็มที่สองมาตรงตามเวลา ไม่ให้เสียของ

สมศักดิ์10664

ในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดผู้บริหารทั้ง 10 เขต ขอให้เลือกเรือนจำใหญ่ไปฉีดก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ เพราะในเรือนจำมีสภาพที่แออัดป้องกันได้ยาก หลังจากนั้นให้เลือกเรือนจำที่มีขนาดรองลงมา เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัด และวันนี้ในกรมอย่าให้วัคซีนเหลือ ต้องเร่งแจกจ่ายให้หมด เก็บไว้เพียงจำนวนสำรองฉุกเฉินเท่านั้น เราต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้ต้องขังทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย

“ไม่ว่าทางกรมควบคุมโรคจะจัดสรรให้เรามาเท่าไร เราต้องเร่งกระจายวัคซีนไปให้ทันที อย่าเก็บไว้เยอะเอาแค่สำรองเผื่อฉุกเฉินพอ โดยเร่งให้เรือนจำในพื้นที่เสี่ยงก่อน จากนั้นค่อย ๆ ส่งไปยังเรือนจำใหญ่ และตามด้วยเรือนจำเล็กในพื้นที่สีขาว ซึ่งเราต้องเร่งการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้ครบทั้งหมด การลงทะเบียนและส่งรายชื่อต้องทำให้ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการ อย่าให้ตกหล่น เพื่อลดการแพร่ระบาดในเรือนจำ ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ลดการสูญเสียทั้งชีวิตและงบประมาณ และเป็นการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม