COVID-19

พิษโควิด-19 ทำ ‘รถไฟ’ เงียบเหงา คาดวันนี้เดินทางแค่ 3.5 หมื่นคน

พิษโควิด-19 ทำ “รถไฟ” เงียบเหงา คาดวันนี้เดินทางแค่ 3.5 หมื่นคน ผู้โดยสารบางส่วนกลับช่วงเสาร์อาทิตย์

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า วันนี้ (15 เม.ย.) จะมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ ซึ่งการรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารไว้แล้ว

เดินทาง รถไฟ สงกรานต์ โควิด
แฟ้มภาพ

โดยได้จัดขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสารในเส้นทางสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จำนวน 3 ขบวน ดังนี้

1.ขบวน 962 ศิลาอาสน์ – กรุงเทพ ออกจากศิลาอาสน์ เวลา 19.30 น. ถึงเวลา 04.45 น.

2.ขบวน 934 อุบลราชธานี – กรุงเทพ ออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.45 น. ถึงเวลา 07.15 น.

3.ขบวน 936 อุดรธานี – กรุงเทพ ออกจากอุดรธานี เวลา 20.40 น. ถึงเวลา 08.30 น.

คาดว่าจะสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารได้ ไม่มีตกค้าง  เนื่องจากผู้โดยสารจะทยอยเดินทางกลับในวันเสาร์อาทิตย์อีกส่วนหนึ่งด้วย คาดว่าวันนี้จะมีผู้ใช้บริการประมาณ 35,000 คน

สำหรับ จำนวนผู้โดยสารที่เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวานนี้ (14 เม.ย.) มีจำนวนทั้งสิ้น 24,372 คน แบ่งเป็นผู้โดยสารขาออก 14,704 คน ผู้โดยสารขาเข้า 9,668 คน สำหรับเส้นทางที่มีผู้โดยสารเดินทางหนาแน่นที่สุด คือ สายใต้ 8,873 คน รองลงมาสายอีสาน 7,660 คน สายเหนือ 4,592 คน สายตะวันออก 2,195 คน และสายแม่กลอง 1,052 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้การรถไฟฯ เตรียมขบวนรถไว้รองรับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์สูงสุด 100,000 คนต่อวัน แต่มีผู้จองตั๋วโดยสารจริงเฉลี่ย 50,000 คนต่อวัน ต่อมาเมื่อสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการรถไฟฯ เปิดให้คืนตั๋วโดยสารได้เต็มจำนวน ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง โดยบางวันผู้โดยสารทั่วประเทศอยู่ที่ 24,000 คนเท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม