COVID-19

การบินไทย ขายทรัพย์สิน ‘ตึกหลักสี่ – เครื่องยนต์’ วิ่งหาเงินสด โละพนักงานอีก

“การบินไทย” ขายทรัพย์สิน รัวๆ วิ่งหาเงินสด ล่าสุดเตรียมปล่อย “ตึกลูกเรือ – เครื่องยนต์ – เครื่องบิน” โละจำนวนพนักงานอีก 7,000 คน ลั่นยังไงก็ไม่ยุบ “ไทยสมายล์”

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ล่าสุด ศาลล้มละลายกลาง อนุญาตให้ การบินไทย ขายทรัพย์สิน เพิ่มเติม  2 รายการ เพื่อนำกระแสเงินสดมาใช้จ่ายในบริษัท ได้แก่

  • ที่ดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทย บริเวณหลักสี่ กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันอาคารดังกล่าวไม่ได้ใช้งาน เพราะการบินไทยย้ายฐานมาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด
  • เครื่องยนต์เครื่องบิน 4-5 ชุด

การจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว คาดว่าจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเข้ามาใช้จ่ายต่อได้อีก 2 เดือน คือ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564 จากเดิมที่มีเงินสดใช้ถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้น โดยกระเงินสดล่าสุดได้มาจากการขายหุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS มูลค่า 2,700 ล้านบาท

การบินไทย ขายทรัพย์สิน

นอกจากนี้ การบินไทยเตรียมยื่นศาลฯ ภายในเดือนนี้ เพื่อขอจำหน่ายเครื่องบินอีก 30 – 40 ลำในเดือนมีนาคม 2564 และคืนเครื่องเช่าก่อนกำหนดอย่างน้อย 10 ลำ ซึ่งจะทำให้ฝูงบินลดลงเหลือ 50 – 60 ลำ และประเภทเครื่องบินลดลงจาก 8 แบบ เหลือ 4 แบบ อย่างไรก็ตาม การบินไทยอาจจะปรับเพิ่มฝูงบินเป็น 70-80 ลำ ในปี 2567 – 2568 ถ้าความต้องการในการเดินทางเพิ่มขึ้น

นายชายศิลป์ยังแสดงความมั่นใจว่า การบินไทย จะสามารถยื่นแผนฟื้นฟูกิจการให้ศาลล้มละลายกลางพิจารณาได้ทันตามกำหนด วันที่ 2 มีนาคมนี้ อย่างแน่นอน ซึ่งขณะนี้การจัดทำแผนฯ ในภาพรวมเป็นไปด้วยดี

ล่าสุดเจ้าหนี้เครื่องบินยอมลดค่าเช่าบางลำลง 30-50% และยอมเก็บค่าเช่าตามชั่วโมงบินจริง ถ้าจอดอยู่เฉย ๆ จะไม่คิดค่าเช่า โดยการบินไทยได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter of Intent: LOI) ร่วมกันไว้แล้ว และจะลงนามในข้อตกลงเป็นทางการ ภายหลังยื่นแผนฯ ให้ศาลเรียบร้อย

สำหรับการปรับลดขนาดองค์กรนั้น ในช่วงที่ผ่านมา การบินไทย ได้ปรับลดพนักงานไป 9,000 คน และคงเหลืออยู่ 20,000 คน โดยเดือนนี้บริษัทได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร ที่มีเป้าหมายเพื่อปรับลดพนักงานลงเหลือ 1.3-1.5 หมื่นคนภายในปีนี้และปีหน้า รวมถึงเตรียมเปิดโครงการพิเศษให้ลูกเรือซึ่งปัจจุบันมี 4,900 คน ลาหยุดระยะยาวและรับเงินเดือน 20% โดยให้แต่ละคนสลับกันทำงานปีละ 3-4 เดือน

เบื้องต้นการบินไทยมีแผนจะกลับมาเปิดบินประจำในเส้นทางระหว่างประเทศในเดือนตุลาคม 2564 โดยเตรียมยกเลิกเส้นทางที่ขาดทุน และบินเฉพาะเส้นที่มีกำไร เช่น ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รวมทั้งยุโรปบางประเทศเช่น ลอนดอน

นอกจากนี้ จะไม่ยุบสายการบินไทยสมายล์ ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่การบินไทยถือหุ้น 100% อย่างแน่นอน เพราะไทยสมายล์มีหน้าที่แข่งขันกับสายการบินต้นทุนต่ำ (Low-Cost Airlines) ในเส้นทางภายในประเทศและในภูมิภาค ส่วนการบินไทยจะให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศระยะไกล

shutterstock 1820119484 scaled e1606445242523

“การบินไทย” เปิด 2 แพคเกจสมัครใจลาออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา การบินไทย ได้เปิดโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan) ให้พนักงานสมัครใจเสียสละเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัทแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

โครงการร่วมใจจากองค์กรแผน B (MSP B) เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการลาระยะยาว Leave With 20% Pay (LW 20) ที่พนักงานได้รับเงินเดือน 20% เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 เมษายน 2564  และ โครงการร่วมใจจากองค์กรแผน C (MSP C)

โดยทั้ง 2 โครงการจะเปิดรับสมัคร แบ่งเป็น 4 Block ได้แก่

  • Block ที่ 1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2564
  • Block ที่ 2 รับสมัครตั้งแต่ 2 – 16 มีนาคม 2564
  • Block ที่ 3 รับสมัครตั้งแต่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2564
  • Block ที่ 4 รับสมัครตั้งแต่ 1 – 19 เมษายน 2564

การบินไทย

พนักงานที่เข้าโครงการฯ จะได้รับเงินตอบแทนในอัตราเทียบเท่าค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน คำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้ายของพนักงานตามกฎหมาย และยังมีเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม โดยพนักงานที่เข้า MSP B จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมเท่ากับเงินเดือน 4 เดือน ส่วนพนักงานที่สมัครใจเข้าโครงการ MSP C จะได้เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับเงินเดือน 0.5 – 1 เดือน ตามอายุของพนักงาน

ทั้งนี้ การบินไทย จะแบ่งจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นระยะเวลา 12 งวด โดย MSP B Block ที่ 1 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนมิถุนายน 2564 และ Block ที่ 2 – 4 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับ ส่วน MSP C Block ที่ 1 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนกันยายน 2564 และ Block ที่ 2 – 4 เริ่มจ่ายงวดแรกในเดือนถัดไปตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม