COVID-19

เงินพอ! ‘คลัง’ รอแค่นโยบายชัด พร้อมจ่ายเยียวยาโควิด-19 ‘ประกันสังคมมาตรา 33’

“คลัง” ยืนยันวงเงินกู้มีพอ! รอแค่ระดับนโยบายชัด พร้อมจ่าย เยียวยาโควิด-19 “ประกันสังคมมาตรา 33” ทันที 

จากกรณีที่รัฐบาลกำลังพิจารณามาตรการเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบกองทุนประกันสังคม จำนวน 11 ล้านคน โดยอาจจะใช้เงื่อนไขเหมือนโครงการเราชนะ คือ ต้องเป็นแรงงานสัญชาติไทยและมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ซึ่งผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 4,000 บาทนั้น

ประกันสังคมมาตรา 33 เยียวยาโควิด-19

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เรื่องนี้เป็นการตัดสินใจในระดับนโยบายที่ต้องหารือร่วมกัน

โดยกระทรวงแรงงานจะต้องหารือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการใช้เงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของงบประมาณฟื้นฟู 3.9 แสนล้านบาท และน่าจะมีการหารือร่วมกับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสัปดาห์หน้าด้วย

แต่ในหลักการ ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะมีกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) 1.1 ล้านคน และกลุ่มแรงงานต่างด้าวรวมอยู่ด้วย จึงต้องติดตามว่า กระทรวงแรงงานจะกำหนดหลักเกณฑ์ เยียวยาโควิด-19 ประกันสังคมมาตรา 33 อย่างไร แต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณที่จะนำมาใช้

“ต้องไปดูว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะเข้ามาตรการอย่างไร ใช้เม็ดเงินเท่าไหร่ ซึ่งอาจจะแบ่งออกจากแพ็กเกจเราชนะ เหมือนกับแนวทางช่วยเหลือข้าราชการ อย่างไรก็ดี ในที่สุด ผู้ตัดสินใจอนุมัติเม็ดเงินโครงการก็เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้อยู่ดี แต่กระทรวงการคลังก็พร้อมจ่ายเงินให้หากมีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนออกมาแล้ว” นางสาวกุลยากล่าว

%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4 %E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99281641

ก่อนหน้านี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกมาเปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้กระทรวงแรงงานหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบกองทุน ประกันสังคม ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยเบื้องต้น อาจจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับแรงงานในระบบทั้ง 11 ล้านคนได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าวและมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือความเป็นไปได้ว่าจะจ่ายเงินให้คนละ 3,500 บาท หรือ 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน คาดว่าจะต้องใช้เงินทั้งหมดประมาณ 4 หมื่นล้านบาท

โดยวันนี้ (28 ม.ค.) จะหารือกับเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด คาดว่าจะเป็นเงินกู้ที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ ก่อนที่จะนำแนวทางที่ได้ สรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

shutterstock 1659753442 e1606324024368

“มาตรา 33” ได้อะไรจาก “ประกันสังคม” บ้างช่วงโควิด-19 ระบาด? 

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งมีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 มักจะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตราการเยียวยาโควิด-19 ต่างๆ ของรัฐบาล แต่กองทุนประกันสังคมจะเพิ่มสิทธิประโยชน์และเงินทดแทนในกรณีต่าง ๆ ให้ ดังนี้

  • ลดเงินสมทบเหลือ 0.5-3

กองทุนประกันสังคมได้ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 จากปกติต้องจ่าย 5% ของค่าจ้างหรือสูงสุด 750 บาทต่อเดือน เหลือ 3% ของค่าจ้าง หรือสูงสุด 450 บาทต่อเดือน ในเดือนมกราคม 2564 จากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 จะได้รับลดหย่อยเหลือ 0.5% ของค่าจ้าง หรือสูงสุด 75 บาทต่อเดือน

  • จ่ายเงินทดแทน 50% ในกรณีว่างงาน (ชั่วคราว) เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19

ปี 2564 ประกันสังคม จะจ่ายเงินทดแทน กรณีว่างงาน (ชั่วคราว) จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 50% ของค่าจ้าง หรือสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท โดยผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนดังกล่าวไม่เกิน 90 วันภายใน 1 ปี สำหรับเงื่อนไขเป็นดังนี้

1.เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

2.ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจากไวรัสโควิด-19 ได้แก่ ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือนายจ้างต้องหยุดกิจการ เนื่องจากคำสั่งของราชการ

3.ลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

  • จ่ายเงินทดแทน 70% กรณีถูกเลิกจ้าง

กรณีว่างงาน เพราะถูกเลิกจ้าง ประกันสังคม มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมกองทุนฯ จ่ายเงินชดเชย 50% ของค่าจ้าง เป็นเวลา 180 วันต่อปี

  • จ่ายเงินทดแทน 45% กรณีลาออก

กรณีว่างงาน เพราะลาออก ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้างรายวัน ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิมจะได้รับเงินชดเชย 30% ไม่เกินปีละ 90 วัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo