Auto

‘กลุ่ม ปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์’ เร่งสร้างโรงงานผลิต EV ครบวงจร ปักหมุดไทย ศูนย์กลางอุตฯ ยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

กลุ่ม ปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์ เร่งเดินหน้าสร้างโรงงานผลิต EV ครบวงจร ปักหมุดไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน ยกคณะผู้บริหารเข้าพบนายกรัฐมนตรี-รมว.พลังงาน สร้างความเชื่อมั่นการลงทุน

วันนี้ (28 มิ.ย.) คณะผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท. นำโดย ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และ ประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (อรุณ พลัส) พร้อมด้วย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และกรรมการ อรุณ พลัส

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย และกรรมการ อรุณ พลัส นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของ ฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป นำโดย นาย ยัง หลิว ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฟ็อกซ์คอนน์ กรุ๊ป เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

ปตท.

ปตท.-ฟ็อกซ์คอนน์ ปักหมุดไทย ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอาเซียน

ในโอกาสเข้าพบ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงหารือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือระหว่าง กลุ่ม ปตท. และ ฟ็อกซ์คอนน์ ในการร่วมขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศ EV ครบวงจร และผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต EV ของภูมิภาคอาเซียน ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายอรรถพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งบริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง อรุณ พลัส บริษัทย่อยของ ปตท. และ Lin Yin International Investment บริษัทในกลุ่มของฟ็อกซ์คอนน์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต EV ครบวงจร โดยมีแผนสร้างโรงงานสำหรับรับผลิต EV ให้กับค่ายรถยนต์ที่สนใจทำตลาดในประเทศไทยและอาเซียนนั้น

คณะผู้บริหาร Foxconn ได้มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทย เพื่อร่วมหารือแผนการดำเนินงานในรายละเอียด โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสที่ 3 ปี 2565 และกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2567 เพื่อให้สอดรับกับความต้องการใช้ EV ทั้งภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ยังได้หารือถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ ฟ็อกซ์คอนน์มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอุตสาหกรรม Smart Electronics และ Semiconductor รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำในการผลิต EV

ปตท.

ปตท. เชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทั้งสององค์กร นอกจากจะตอบสนองนโยบาย และทิศทางการส่งเสริม EV ของภาครัฐ ในการยกระดับอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิต EV ที่สำคัญของภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะทักษะด้านการพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และการให้บริการเทคโนโลยีโซลูชั่นขั้นสูงให้ครอบคลุมทุกระดับ รองรับทิศทางของอุตสาหกรรมที่จะมุ่งสู่นวัตกรรมแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม