Business

เช็คเลย!! 10 ธุรกิจดาวเด่นปึ 66 รับอานิสงส์โควิดคลี่คลาย-เปิดประเทศ

“พาณิชย์” เปิดโผ 10 ธุรกิจดาวเด่น โอกาสเติบโตปลายปีนี้ต่อเนื่องถึงปี 2566 รับไทยผ่อนคลายมาตรการโควิดคลี่คลาย เปิดประเทศ

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลประกาศเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา และปรับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง รวมทั้งมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ลง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

10 ธุรกิจดาวเด่น

ล่าสุด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้วิเคราะห์ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ และเป็นธุรกิจดาวเด่นที่น่าจับตามองปลายปี 2565 รวมทั้งมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องในปี 2566 จำนวน 10 ธุรกิจดาวเด่น

ทั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลทางธุรกิจของกรมฯ ตั้งแต่สถิติจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ จำนวนธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ สถานที่ตั้ง งบการเงิน ผลการประกอบธุรกิจ ข้อมูลปัจจัยทางธุรกิจและเศรษฐกิจอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

เปิดโผ 10 ธุรกิจดาวเด่นปลายปี 2565-2566

สำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ ได้แแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม รวม 10 ธุรกิจได้แก่

กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับปัจจัยการเปิดประเทศ

ธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเปิดประเทศ และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน อีกทั้ง ฤดูกาลท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในช่วงสิ้นปี ยังเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ธุรกิจกลุ่มนี้เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีธุรกิจ 4 อันดับแรก ดังนี้

1. ธุรกิจร้านอาหาร มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 2,288 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 อยู่ที่  59.67%

2. ธุรกิจจองที่พักและการเดินทาง มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 722 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 261 เท่า

shutterstock 793653961

3. ธุรกิจผับบาร์และสถานบริการกลางคืน มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 102 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 200 เท่า

4. ธุรกิจ MICE มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 1,202 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ประมาณ 10.17%

กลุ่มธุรกิจที่สอดรับกับการหันมาดูแลสุขภาพของผู้บริโภค

ธุรกิจในกลุ่มนี้ ได้รับแรงกระตุ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลให้ประชาชนหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากขึ้น และมีความต้องการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

5. ธุรกิจขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์ มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 33 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ถึง 200 เท่า นอกจากนี้ในปี 2564 ธุรกิจนี้ยังมีกำไรสูงถึง 155.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2%

6. ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 506 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 ถึง 1 เท่า มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 1,270.08 ล้านบาท

7. ธุรกิจปลูกพืชประเภทเครื่องเทศเครื่องหอมยารักษาโรค และพืชทางเภสัชภัณฑ์ มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) ทั้งหมด 245 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น 57% และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 620.20 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตวิถีใหม่

ธุรกิจในกลุ่มนี้มีการเติบโตสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกสบาย ง่าย รวดเร็ว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

สินิตย์ เลิศไกร
สินิตย์ เลิศไกร

8. ธุรกิจการค้าออนไลน์ (e-Commerce) มีการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย. 2565) ทั้งหมด 1,214 ราย เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น 12.51% และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น 13.83% นอกจากนี้ ยังมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีรายได้สูงถึง 135,856.52 ล้านบาท

9. ธุรกิจอาหารแช่แข็ง มีการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 คิดเป็น 1 เท่า และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 2.7 เท่า

10. ธุรกิจยานยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า มีการจัดตั้งธุรกิจช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค. -ก.ย. 2565) เพิ่มขึ้น 1.26 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นคิดเป็น 133 เท่า สอดคล้องกับธุรกิจผลิตรถยนต์ส่วนบุคคลที่กว่า 60% ของนิติบุคคลจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

นอกจากนี้ ทั้ง 10 ธุรกิจดังกล่าว ยังมีมูลค่าตลาดรวมกว่า 2,018,062.10 ล้านบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565  และมีธุรกิจคงอยู่ทั้งสิ้น 55,612 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 474,274.66 ล้านบาท

คาดว่าปลายปี 2565 นี้ ภาคธุรกิจมีสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้นและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น และส่งผลถึงปี 2566 อย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการที่กำลังจะลงทุนประกอบธุรกิจ และกำลังมองหาธุรกิจที่น่าสนใจ 10 ธุรกิจดังกล่าวข้างต้น น่าสนใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม นอกจากกระแสธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมแล้ว ความชื่นชอบและความถนัดเป็นอีกคุณสมบัติที่ต้องคำนึง เนื่องการลงทุนมีความเสี่ยง การลงทุนทำธุรกิจต้องมีรอบคอบให้มากที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo