Business

ส.อ.ท. เผยยอดจดทะเบียน ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ เดือนส.ค. 9,119 คัน เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ประเภท

ส.อ.ท. เผยยอดจดทะเบียน ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ เดือนส.ค. ทั้ง 3 ประเภท 9,119 คัน จดทะเบียนสะสมแล้ว 300,303 คัน

วันนี้ (22 ก.ย. 65) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงข่าว เปิดเผยจำนวนการจดทะเบียนใหม่ของยานยนต์ไฟฟ้า ในเดือนสิงหาคม 2565 ดังต่อไปนี้

ยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท BEV เดือนสิงหาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 2,304 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 391.26% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งมีทั้งสิ้น 1,185 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว 438.64%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 1,184 คัน

o  รถยนต์บริการธุรกิจ 1 คัน

 • รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 4 คัน ซึ่งเดือนสิงหาคม 2564 ยังไม่มีการจดทะเบียน
 • รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 16 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว 220%

o  รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 10 คัน

o  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 6 คัน

 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 1,047 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว 330.86%

o  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 1,046 คัน

o  รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 1 คัน

 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 52 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว 5,100%

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (BEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน 11,088 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคมปีที่แล้ว 214.73% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 4,792 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 288.02%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 4,765 คัน

o  รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 22 คัน

o  รถยนต์บริการธุรกิจ 5 คัน

 • รถกระบะ รถแวนมีทั้งสิ้น 15 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 150%
 • รถยนต์สามล้อรับจ้างมีทั้งสิ้น 152 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 300%

o  รถยนต์รับจ้างสามล้อจำนวน 133 คัน

o  รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลจำนวน 19 คัน

 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 6,010 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 168.42%

o  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 6,007 คัน

o  รถจักรยานยนต์สาธารณะจำนวน 3 คัน

 • รถโดยสารมีทั้งสิ้น 101 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 2,425%
 • รถบรรทุกมีทั้งสิ้น 18 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 1,700%

ยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท HEV เดือนสิงหาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 5,828 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 102.01% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 5,756 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 104.40%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 5,741 คัน

o  รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 14 คัน

o  รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 1 คัน

 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 72 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 4.35%

o  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 72 คัน

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (HEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  43,093 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 65.46% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 42,779 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 72.76%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 42,716 คัน

o  รถยนต์โดยสารไม่เกิน 7 คนจำนวน 55 คัน

o  รถยนต์บริการธุรกิจจำนวน 2 คัน

o  รถยนต์บริการทัศนาจรจำนวน 5 คัน

o  รถยนต์บริการให้เช่าจำนวน 1 คัน

 • รถจักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 314 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 75.51%

o  รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลจำนวน  314 คัน

ยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้าป้ายแดงประเภท PHEV เดือนสิงหาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่มีจำนวน 987 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 52.31% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 987 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว 52.31%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 987 คัน

เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 มียานยนต์ประเภทไฟฟ้า (PHEV) จดทะเบียนใหม่สะสมมีจำนวน  7,709 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคมปีที่แล้ว 61.55% โดยแบ่งเป็น

 • รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 7,709 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – สิงหาคม ปีที่แล้ว 61.55%

o  รถยนต์นั่งจำนวน 7,708 คัน

o  รถยนต์บริการให้เช่าจำนวน 1 คัน

จดทะเบียนสะสมประเภท BEV ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท BEV มีจำนวนทั้งสิ้น 22,374คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 146.95% โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 8,877 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี ปีที่แล้ว 160.93%

 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 8,746 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปี ปีที่แล้ว 165.03%
 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 125 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 23.76%
 • รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 6 คัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 500%

รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 56 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 143.48%

รถยนต์ 3 ล้อมีจำนวนทั้งสิ้น 417 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 61.63%

 • รถยนต์สามล้อส่วนบุคคลมีจำนวน 53 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 89.29%
 • รถยนต์รับจ้างสามล้อมีจำนวน 364 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 58.26%

รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 12,667 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 141.28%

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 12,595 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 140.87%
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะมีจำนวน 72 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 242.86%

อื่นๆ

 • รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 337 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 167.46%
 • รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 1,900%

ยานยนต์ไฟฟ้า

จดทะเบียนสะสมประเภท HEV ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท HEV มีจำนวนทั้งสิ้น 239,110 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 27.88% โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

รถยนต์นั่งและรถยนต์ประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 230,209 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 28.95%

 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 223,923 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 27.92%
 • รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564
 • รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารฯ มีจำนวน 498 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 15.59%
 • รถยนต์บริการธุรกิจ มีจำนวน 24 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 14.29%
 • รถยนต์บริการทัศนาจร มีจำนวน 77 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 3.75%
 • รถยนต์บริการให้เช่า มีจำนวน 3 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564

รถกระบะและรถแวนมีจำนวน 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564

รถจักรยานยนต์มีจำนวนทั้งสิ้น 8,898 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 5.35%

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมีจำนวน 8,898 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 5.35%

อื่นๆ

 • รถโดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564
 • รถบรรทุกมีจำนวนทั้งสิ้น 1 คัน เท่ากับช่วงเวลาเดียวกันปี 2564

จดทะเบียนสะสมประเภท PHEV ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ยานยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนสะสมประเภท PHEV มีจำนวนทั้งสิ้น   38,819 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 34.48% โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

รถยนต์นั่งและรถประเภทต่างๆ มีทั้งสิ้น 38,819 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 34.48%

 • รถยนต์นั่งมีจำนวน 38,756 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 34.56%
 • รถยนต์บริการธุรกิจมีจำนวน 40 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 2.44%
 • รถยนต์บริการทัศนาจรมีจำนวน 21 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 8.70%
 • รถยนต์บริการให้เช่ามีจำนวน 2 คัน ซึ่งช่วงเวลาเดียวกันปี 2564 ยังไม่มีการจดทะเบียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo