Business

อสังหาฯ ครึ่งแรกปี 2565 โครงการเปิดใหม่คึก คาดทั้งปีโต 20-25%

ลุมพินี วิสดอม ส่องตลาดอสังหาฯ ครึ่งแรกปี 2565 ผู้ประกอบการเร่งเปิดตัวโครงการทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัยพุ่ง 121% คาดทั้งปีเติบโตไม่น้อยกว่า 20-25%

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยังคงเดินหน้าเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยทั้งอาคารชุดและบ้านพักอาศัยอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2565 ถึงปัจจุบัน

อสังหาฯ ครึ่งแรกปี 2565

ทั้งนี้เห็นได้จากในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 (มกราคม-มิถุนายน 2565) มีการเปิดตัวโครงการใหม่ 163 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวทั้งสิ้น 51,946 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 188,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 121% และ 45% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564

อสังหาฯ ครึ่งแรกปี 2565 คอนโดเปิดเพิ่ม 231%

ในจำนวนโครงการใหม่ที่เปิดตัวทั้งหมด แบ่งเป็นการเปิดตัวโครงการอาคารชุดพักอาศัย 48 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวทั้งสิ้น 30,579 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 78,078 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 231% และ 40% ตามลำดับเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 และมีอัตราการขายเฉลี่ยที่ 33% ต่อโครงการต่อเดือน

ในขณะที่เป็นการเปิดตัวโครงการบ้านพักอาศัย 115 โครงการ คิดเป็นจำนวนหน่วยเปิดตัวทั้งสิ้น 21,367 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 110,295 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% และ 48% ตามลำดับเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2564 และ มีอัตราการขาย เฉลี่ย 12% ต่อโครงการต่อเดือน ทาวน์เฮ้าส์

3 เหลือขาย

ทาวน์เฮ้าส์ 2-5 ล้าน เปิดตัวสูงสุด

บ้านพักอาศัยที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากตลาดเป็นบ้านพักอาศัย ประเภททาวน์เฮ้าส์ ที่มีระดับราคา 2-5 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีจำนวนหน่วยเปิดตัวและหน่วยขายได้สูงที่สุดของบ้านพักอาศัยทุกประเภท โดยมีอัตราการขายเฉลี่ย 12% ต่อโครงการต่อเดือน

สำหรับทำเลที่มีการเปิดตัวทาวน์เฮ้าส์สูงสุด อยู่ในย่านรังสิต-ลำลูกกา รองลงมา คือ เพชรเกษม-อ้อมน้อย และทำเลศรีนครินทร์-บางนา-สุวรรณภูมิ ในขณะที่บ้านแฝด ที่ระดับราคา 3-6 ล้านบาท เป็นกลุ่มที่มีอัตราขายเฉลี่ย 11% เปิดตัวสะสมสูงสุดในทำเลบางใหญ่-ราชพฤกษ์ รองลงมา คือ บางนา-ตราด-สุวรรณภูมิ

ส่วนบ้านเดี่ยว เปิดใหม่ระดับราคา 6-10 ล้านบาท อัตราขายเฉลี่ย 13% เปิดตัวสะสมในทำเล บางใหญ่-ราชพฤกษ์ รองลงมา คือ ประชาอุทิศ-พุทธบูชา

1 18

ด้านแนวโน้มการเปิดตัวโครงการที่พักอาศัยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จากการสำรวจของ ลุมพินี วิสดอมฯ พบว่า ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยังคงมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 จะชะลอตัวซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่ผลักดันในราคาน้ำมัน และราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น

ขณะที่อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยแตะระดับ 7.66% ในเดือนมิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นอัตราเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ 13 ปี ทำให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยครึ่งปีแรก 2565 อยู่ที่ 5.61% ทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นไม่น้อยกว่า 5%

การเดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่ดังกล่าวโดยเฉพาะการเปิดตัวอาคารชุดพักอาศัย เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้มีการชะลอแผนการเปิดตัวโครงการมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563-2564 ทำให้จำนวนสินค้าที่พร้อมขายในตลาดลดลง จำเป็นที่จะต้องเปิดตัวโครงการอาคารชุดใหม่ เพื่อสร้างฐานลูกค้าและรายได้ในปี 2565-2567

ลุมพินี วิสดอม ได้จัดทำความเป็นไปได้ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล์ โดยคำนึงถึง การเติบโตทางเศรษฐกิจ สถานการณ์สงคราม และการแพร่ระบาดของ COVID-19 เป็น 3 ฉากทัศน์ (3-Scenario) ดังต่อไปนี้

คุณประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ 2 1

  • กรณีที่ดีที่สุด (Best Case)

เศรษฐกิจเติบโตที่ 3.5-4% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่า 5% สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนคลี่คลาย ระดับราคาน้ำมันต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะอยู่ที่ 90,000-102,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 333,000-408,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 25-54%เมื่อเทียบกับปี 2564 เป็นอัตราเติบโตที่ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19

  • กรณีเติบโตปกติ (Base Case)

เศรษฐกิจเติบโตที่ 2.5-3% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 5-7% สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนคลี่คลายในไตรมาส 4 ของปี ระดับราคาน้ำมันไม่เกิน 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะอยู่ที่ 78,000-84,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 288,000-336,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 9-27%เมื่อเทียบกับปี 2564

  • กรณีแย่ที่สุด (Worst Case)

เศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่า 2% อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่า 7% สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังไม่คลี่คลาย ระดับราคาน้ำมันสูงกว่า 120 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

2 เทียบ 3 ปี

การเปิดตัวโครงการอสังหาฯ ใหม่ ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะอยู่ที่ 60,000-72,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 240,000-288,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5% ถึงอาจจะติดลบ 10% ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เมื่อเทียบกับปี 2564

จาก 3 ฉากทัศน์ดังกล่าว ประเมินว่า ความเป็นไปได้ที่การเปิดตัวโครงการใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จะมีอัตราการเติบโตได้ตามกรณีอัตราการเติบโตปกติ (Base Case)

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นที่จะต้องเปิดตัวโครงการใหม่โดยเฉพาะอาคารชุดพักอาศัย เพื่อชดเชยกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่ลดลง และเพิ่มปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตให้กับองค์กร ขณะที่ความต้องการซื้อในตลาดยังคงมีอยู่โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo