Business

เปิดเทรนด์พัฒนาอสังหาฯ ‘สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า’ กลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานในโครงการ

ลุมพินี วิสดอมฯ เผยแนวโน้มพัฒนาอสังหาฯ ต้องมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในโครงการที่พักอาศัย ตอบโจทย์เทรนด์ใช้รถอีวีพุ่ง

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต จำเป็นต้องมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ในโครงการ

สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ทั้งนี้ เนื่องจากวิกฤติพลังงานที่เกิดขึ้น ผนวกกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยกำหนดให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอยู่ที่ 1.2 ล้านคัน ในปี 2579

รายงานจาก กรมการขนส่งทางบก ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2562-2564 มีจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบ HEV (Hybrid Electric Vehicle), BEV (Battery Electric Vehicle), และ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) จดทะเบียนในประเทศรวมทั้งสิ้น 95,034 คัน และเฉพาะปี 2564 มีจำนวนยอดจดทะเบียนรถไฟฟ้าทั้ง HEV, BEV, PHEV ทั้งสิ้น 40,710 คัน เติบโต 43% จากปี 2563

จากแนวโน้มดังกล่าว ผนวกกับนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ โดยประกาศลดอัตราภาษี และการยกเว้นภาษีอากรศุลกากร สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (รถ EV) กรณีรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน แบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน 20%-40% ทำให้คาดว่า ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้านั่งในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะเติบโตไม่น้อยกว่า 50%

ประเมินว่า ในปีนี้จะมีการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง 3 แบบไม่น้อยกว่า 61,065 คัน ทำให้ยอดรถยนต์ไฟฟ้าจดทะเบียนในประเทศไทยแตะระดับ 156,100 คัน

LWS electric car 2

การเติบโตของจำนวนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ทำให้ความต้องการสถานีชาร์จรถอีวีในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย Electric Vehicle Association of Thailand – EVAT ระบุว่าในปี 2564 (วันที่ 22 กันยายน 2564) มีจำนวนสถานีชาร์จไฟ 693 แห่ง และมีหัวจ่ายประมาณ 2,285 หัวจ่าย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการติดตั้งสถานีชาร์จไฟ และหัวจ่ายในที่พักอาศัย ทั้งโครงการอาคารชุดและโครงการบ้านพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

แนวโน้มที่เกิดขึ้น ทำให้ ลุมพินี วิสดอมฯ ศึกษาการออกแบบและพัฒนาพื้นที่โครงการอาคารชุดพักอาศัยใหม่ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ในโครงการอาคารชุดพักอาศัยเดิม เพื่อก่อสร้างสถานีชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า โดยคำนึงถึง 3 ปัจจัยหลักในการก่อสร้างสถานีชาร์จรถอีวีในโครงการ ประกอบด้วย

คุณประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ 01
ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ
  • การสำรวจปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของผู้พักอาศัย เพื่อทราบถึงปริมาณรถยนต์ไฟฟ้าที่แน่ชัด ซึ่งจะส่งผลต่อการจัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสม และไม่กระทบต่อจำนวนที่จอดรถยนต์ทั่วไปของผู้พักอาศัย
  • การเลือกพื้นที่สำหรับสถานีชาร์จ สำหรับคอนโดมิเนียม ความเป็นส่วนตัว ของผู้พักอาศัย เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างยิ่ง การเลือกพื้นที่ในการติดตั้งสถานีชาร์จ ควรเป็นพื้นที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ เช่น บริเวณลานจอดรถที่มีระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า-ออกของรถยนต์ เป็นต้น
  • การบริหารจัดการของนิติบุคคล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้พักอาศัยทุกคน นิติบุคคลจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใส นำมาซึ่งการรักษาผลประโยชน์ของผู้พักอาศัยทุกคน

สถานีชาร์จรถอีวี กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในการสร้างสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปัจจุบันและในอนาคต

อ่านข่าวเพิ่มเติม