Business

ลุ้นรถไฟฟ้าสายสีแดง ผู้โดยสารเพิ่ม 30,000 คนต่อวัน หลังเปิดประเทศ

หลังเปิดประเทศ ผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงเพิ่มขึ้น คาดภายสิ้นปี 3 หมื่นคนต่อวัน เผยความตรงต่อเวลาของการเดินรถ สูงกว่ามาตรฐานสากล

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ยอมรับปัจจัยการเปิดประเทศ มีผลช่วยยอดผู้โดยสารพุ่ง หลังสถานีดอนเมืองที่เชื่อมต่อสนามบิน มีผู้ใช้เพิ่มสูง มียอดเดินทางรองจากสถานีกลางบางซื่อแล้ว ลุ้นปีนี้มีผู้โดยสาร 25,000-30,000 คน/วัน

รถไฟฟ้าสายสีแดง

คาดสิ้นปี จะมีผู้โดยสาร 20,000 – 30,000 คนต่อวัน

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยผลการเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์รถไฟฟ้า สายสีแดง ผ่านมา 6 เดือน พบว่าปริมาณผู้โดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากในช่วงทดลองเดินรถวันละประมาณ 3,000 คน/วัน เมื่อมีการเปิดเชิงพาณิชย์ก็ขยับตัวเลขขึ้นมา 7,000 -8,000 คน/ วัน

ปัจจุบัน มียอดผู้โดยสารเดินทางสูงสุดต่อวัน หรือ New High เกิดขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้โดยสารอยู่ที่ประมาณวันละ 13,000 คน/วัน มาจากการเดินหน้าปรับปรุงบริการ ประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง และการเปิดภาคเรียน

และหลังจากเดือนมิถุนายน 2565 เมื่อมีการผ่อนคลายเปิดประเทศมากขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล ภายในปีนี้คาดหวังว่า รถไฟสายสีแดงจะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 25,000-30,000 คน/วัน

นายสุเทพ กล่าวว่า ปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดต่อวันในแต่ละสถานี คือ ก่อนเปิดประเทศ สถานีบางซื่อจะมีผู้โดยสารมากที่สุด รองลงมาคือ รังสิต และดอนเมือง แต่ปัจจุบันสถานีดอนเมือง ที่มีการเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง ได้กลับมามีผู้โดยสารมากเป็นอันดับ 2 สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ที่กลับมามีผู้โดยสารมากกว่าวันละ 40,000 คนแล้ว

รถไฟฟ้าสายสีแดง

การเดินรถ ตรงต่อเวลา สูงกว่ามาตฐานสากล

นอกจากนี้ รถไฟสายสีแดงยังให้ความสำคัญกับการเดินรถ ที่ตรงต่อเวลาตามมาตรฐานสากล โดยสถิติในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สถิติความตรงต่อเวลาของสายสีแดงตั้งแต่เปิดให้บริการ อยู่ที่ 99.96% และความน่าเชื่อถือของขบวนรถ วัดจากการมีขบวนรถครบตามจำนวนเที่ยวแต่ละวัน อยู่ 99.70% ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา สูงกว่ามาตรฐานสากลที่ 98.50% ตามที่กรมการขนส่งทางรางกำหนดไว้

รถไฟฟ้าสายสีแดง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo