Business

เผย เดือนเม.ย. ยอดตกงานพุ่งกว่า 8 หมื่นคน ย้ำ ลงทะเบียนรับเงินทดแทนที่ e-service.doe.go.th

เผย เดือนเม.ย. ยอดตกงานพุ่งกว่า 8 หมื่นคน ก.แรงงาน ย้ำลงทะเบียนรับเงินทดแทนที่ e-service.doe.go.th ก.แรงงาน ชี้มีงาน 216,240 อัตรารองรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน

ยอดตกงานพุ่ง

ซึ่งกระทรวงแรงงานขานรับนโยบาย โดยมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา สอดคล้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ยอดตกงานพุ่ง
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน

ยอดตกงานพุ่ง หางานที่ “ไทยมีงานทำ” รวบรวมตำแหน่งงาน ไว้ถึง 216,240 อัตรา

ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกลูกเลิกจ้าง ให้สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว ตรวจสอบข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และหางานทำ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  e-service.doe.go.th เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Single Window) จากนั้นรับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงาน

ในระหว่างนี้ยังสามารถหางาน ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่ปัจจุบันรวบรวมตำแหน่งงาน ไว้ถึง 216,240 อัตรา รวมทั้งค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

ยอดตกงานพุ่ง

ยอดตกงานพุ่ง เดือนเม.ย. มีผู้ประกันตน ม.33 ลงทะเบียนว่างงาน 81,151 คน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดี กรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากรายงานสรุปการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ในเดือนเมษายน 2565 พบว่า

มีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานกับกรมการจัดหางาน จำนวน 81,151 คน ซึ่งกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ (Active ในระบบ) จำนวน 216,240 อัตรา เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสงค์มีงานทำ

โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่

  1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์
  2. แรงงานด้านการประกอบ
  3. พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า
  4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ
  5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

นายไพโรจน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง และต้องการรับสิทธิ์กรณีว่างงาน สามารถขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th

ยอดตกงานพุ่ง

เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนว่างงาน และ การรับประโยชน์ทดแทน

หากใช้บริการครั้งแรก ให้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง Digital ID ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละครั้งตามตารางนัดหมาย กรณีมีงานทำแล้วให้แจ้งการมีงานทำ โดยกรอกวันเดือนปีที่เริ่มงาน ตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง ชื่อสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ หากต้องว่างงานอีกครั้ง โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน การรายงานตัว การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สามารถตรวจสอบที่เมนู “ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน”

โดยสำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้พิจารณา สั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนฯ หลังจากมีการรายงานตัวตามกำหนด ซึ่งหากต้องการติดตามการจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถติดต่อที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

นอกจากนี้ หากต้องการค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง สามารถใช้บริการได้ที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่ให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application โดยจะ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะตามข้อมูลของผู้ใช้บริการ

ซึ่งกรมการจัดหางานได้รวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐ ที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ที่มีตำแหน่งงาน จากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำ

อ่านข่าวเพิ่มเติม