Business

โอนเข้าพร้อมเพย์วันนี้! ผู้ประกันตน ‘คนกลางคืน’ รับเยียวยา 5,000 บาท

โอนเงินคนกลางคืน กลุ่มผู้ประกันตนคนบันเทิงกลางคืน ที่ได้รับสิทธิ เตรียมเฮ! รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนวันนี้ จากสำนักงานประกันสังคม 
สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน โดยจะเริ่มโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน งวดแรกในวันที่ 29 ธันวาคม 2564
โอนเงินคนกลางคืน

โอนเงินคนกลางคืน เข้าบัญชีวันนี้ 5,000 บาท

กลุ่มนักร้อง นักดนตรี ในธุรกิจกลางคืน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินเยียวยาแล้ว 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน สำหรับกลุ่มนักร้อง นักดนตรี ที่อยู่ในระบบของประกันสังคมอยู่แล้ว จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เริ่มโอนเงินเยียวยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2564
ส่วนใครที่ยังไม่อยู่ในระบบ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้ จะต้องสมัครเป็น “ผู้ประกันตนมาตรา 40” และจ่ายเงินสมทบภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เท่านั้น และต้องผ่านการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมธุรกิจการค้าภาย  รับรองภายในวันที่ 28 มกราคม 2565 หากคุณสมบัติครบถ้วน จะได้รับเงินเยียวยา ไม่เกินวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
โอนเงินคนกลางคืน

เตือนเร่งสมัครผู้ประกันตนมาตรารับเงินเยียวยา 

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิเงินเยียวยา จะต้องมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 มีสัญชาติไทย ทำงานในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ  ผู้รับสิทธิต้องได้รับการรับรองว่าทำงานในสถานบันเทิงนั้นจริง จากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิง ที่จดทะเบียน กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ประกันตนได้ทำการ ผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนเท่านั้นในวันนี้ (29 ธ.ค.)

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight