Business

9 ธ.ค.นี้! ‘จุรินทร์’ แจ้ง ธ.ก.ส.โอนเข้าบัญชี เงินส่วนต่างข้าว-ยางพารา งวดตกค้าง

โอนเงินข้าว-ยางพารา “จุรินทร์” แจ้งจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าวและยางพารา ธ.ก.ส.เตรียมโอนเงินเข้าบัญชี ดีเดย์ 9 ธ.ค.นี้ เผยข้าวจะได้รับงวดที่ 3 -7 รวม 5 งวด และงวดที่ 8 ถัดไป ส่วนยางพาราจะได้รับงวดที่ 1 และ 2 หลังตกค้างมาตั้งแต่ต.ค.-พ.ย. 2564

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและยางพาราไปแล้ว และได้มีการขยายเพดานวินัยการเงินการคลังจาก 30% เป็น 35% ทำให้ขณะนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นต้นเงิน ก็สามารถดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างได้ โดยวันที่ 9 ธันวาคม 2564 จะดีเดย์จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ทั้งข้าวและยางพารา

โอนเงินข้าว-ยางพารา

โอนเงินข้าว-ยางพารา เข้าบัญชี ดีเดย์ 9 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ในส่วนของข้าว ความจริงได้จ่ายไป 3 งวด คือ งวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 บางส่วน เป็นเงินประมาณ 1,200 ล้านบาท แต่งวดที่ 3 ที่เหลือ และงวดที่ 4-7 รวมกัน 5 งวด จะจ่ายได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นเงินประมาณ 60,000 กว่าล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จะเป็นเงิน 3,720 ล้านบาท ที่เหลืองวดที่ 9-33 เป็นเงินจำนวน 3,193 ล้านบาท รวมเป็นเงินส่วนต่างทั้งหมด 87,000 ล้านบาทโดยประมาณ

สำหรับยางพารา ได้เข้าไปช่วยเร่งรัดว่าเมื่อเรื่องเข้าที่ประชุม ครม. พร้อมกันกับข้าว ก็ควรจะได้จ่ายเงินส่วนต่างพร้อมกัน ขณะนี้ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ว่า ได้ประสานกับ ธ.ก.ส. จะดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งตนได้มอบเป็นนโยบายไปว่าขอให้จ่ายวันเดียวกันกับข้าวคือวันที่ 9 ธันวาคม 2564  มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้มาก

โอนเงินข้าว-ยางพารา

ล่าสุด ผู้ว่าฯ กยท. แจ้งกลับมาที่แล้วว่าจะให้เป็นไปตามนั้น คือ จะจ่ายเงินงวดแรกวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เช่นเดียวกับส่วนต่างประกันรายได้ข้าว โดยจะเป็นการจ่ายงวดที่ 1 และงวดที่ 2  ตกค้างมาตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2564 ส่วนงวดที่เหลือ จะมีการทยอยจ่ายต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight