Economics

รอรับได้เลย! 9 ธ.ค.นี้ โอนเงิน ‘ประกันรายได้ข้าว’ ยางพารา รอก่อน ได้ 20 ธ.ค.

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดความคืบหน้าล่าสุด จ่ายเงินโครงการรายได้ข้าว-ยางพารา เริ่มโอนข้าวก่อน 9 ธันวาคมนี้ ส่วนยางพาราเริ่มโอน 20 ธันวาคมเป็นต้นไป 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยความคืบหน้าตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อนุมัติกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้ข้าว และยาง 3 โครงการ คือ

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม
  • โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3

shutterstock 1127278484

โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียน และมีสิทธิจะได้ประโยชน์และการช่วยเหลือจาก 2 โครงการข้าวพร้อมกัน คือการประกันรายได้ และค่าปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยมีครอบครัวเกษตรกรข้าว และยางพารา ที่ได้รับประโยชน์กว่า 6.57 ล้านครัวเรือน รวมวงเงินรวม 138,224.76 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. หรือ บอร์ด ธ.ก.ส. มีมติอนุมัติการโอนเงินให้กับเกษตรผู้มีสิทธิ ดังนี้

  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม จำนวน 74,569.31 ล้านบาท เกษตรกรได้รับ ประโยชน์ 4.69 ล้านครัวเรือน เริ่มโอนวันที่ 9-13 ธันวาคม 2564
  • โครงการช่วยเหลือค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 4.57 ล้านครัวเรือน เริ่มโอน 13-17 ธันวาคม 2564
  • โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินงบประมาณจำนวน 9,783.61 ล้านบาท เป้าหมายเกษตรกร 1.88 ล้านราย พื้นที่สวนยางกว่า 19.16 ล้านไร่ เริ่มโอนเงิน 20 ธันวาคมเป็นต้นไป

นายธนกร กล่าวว่า การเร่งรัดดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวและยางพารา เปึนไปตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหาแหล่งเงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ข้าว และยางพารา ในช่วงที่ราคาพืชเกษตรตกต่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ โดยเป็นการช่วยเหลือส่วนต่างรายได้ “ประกันรายได้”

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังมีโครงการเกษตรกรรอบด้านเพิ่มเติม ทั้งการส่งเสริมการทำเกษตรแปลงใหญ่ การปลูกพีชแบบผสมผสาน การเกษตรสมัยใหม่ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช เน้นปรับวิธีการ “ทำน้อย ได้มาก” เป้าหมายสูงสุดคือ พลิกโฉมการเกษตรไทย ให้หลุดพ้นความยากจนและการเกษตรสามารถเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม