Business

‘สุชาติ’ ลุยหาดบางแสน ชวน ‘แม่ค้า-แรงงานอิสระ’ สมัครม. 40 รับสิทธิเยียวยา


สมัครมาตรา 40  “สุชาติ” ลงพื้นที่ชายหาดบางแสน ชลบุรี ชักชวนพ่อค้า แม่ค้า และแรงงานอิสระ รีบสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคม 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานประกันสังคมมาตรา 40 ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พร้อมนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วม

สมัครมาตรา 40 

นายสุชาติ  กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล มีความห่วงใยพี่น้องแรงงานอิสระในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19  ที่ผ่านมาได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 5,000 บาทต่อเดือน จังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 13 จังหวัด

สมัครมาตรา 40 

สมัครมาตรา 40 รับสิทธิเยียว

ก่อนหน้านี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวคนละ 5,000 บาทต่อเดือน จำนวน 2 เดือน โดยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และจังหวัดชลบุรี ได้ประกาศคลายล็อก ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพอิสระบริเวณชายหาดบางแสน ก็ได้กลับมาประกอบอาชีพอิสระของตนเอง

นายสุชาติ  ประธานการจัดงานกิจกรรมเผยแพร่งานประกันสังคมมาตรา 40 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจให้กับแรงงานภาคอิสระ ที่ประกอบอาชีพ ณ บริเวณชายหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ที่ได้กลับมาคึกคักหลังจากถูกปิดชายหาดเป็นเวลา 2 เดือน ได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวแล้ว ภายในงานได้มีผู้สนใจสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็นจำนวนมากโดยพี่น้องแรงงานภาคอิสระ ในพื้นที่ชายหาดบางแสน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พ่อค้า แม่ขาย ริมหาด ผู้ประกอบการเตียงผ้าใบ รับจ้างขับรถ/เรือ บริการนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

สมัครมาตรา 40 

สมัครมาตรา 40 แรงงานอิสระ-พ่อค้า แม่ค้า 

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรณรงค์ และเชิญชวนให้แรงงานนอกระบบ หรือแรงงานภาคอิสระ  เชิญชวนกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ เครือข่ายผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมโครงการได้เห็นความสำคัญในการมีหลักประกันชีวิตที่มั่นคง ให้สามารถรับรู้และเผยแพร่สิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ที่ได้รับตามความคุ้มครอง ทั้ง 3 ทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นกรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ จากการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และสงเคราะห์บุตร รวมทั้งเงื่อนไขการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้สมาชิกกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้รับทราบสิทธิประโยชน์เพื่อให้กับแรงงานภาคอิสระทุกคนตัดสินใจสมัครเพิ่มมากขึ้น

สมัครมาตรา 40 

 อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight