Business

มาตรา 33-39-40 ยื่นทบทวนสิทธิแล้ว รออัพเดทสถานะรับเยียวยา

ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ต.ค. 64 หากยื่นทบทวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้รอการอัพเดทอีกครั้งจากประกันสังคม รอรับเงินเยียวยา 
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการเยียวยานายจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบการล็อกดาวน์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด รวม 8.98 ล้านราย เป็นเงิน 39,815.89 ล้านบาท โดยดำเนินการ ดังนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โอนแล้ว 3.39 ล้านราย เป็นเงิน 13,181.18 ล้านบาท ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โอนแล้ว 5.59 ล้านราย เป็นเงิน 26,634.71 ล้านบาท
ประกันสังคม

ประกันสังคม ยื่นทบทวนสิทธิได้ถึง 31 ต.ค.นี้  

สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2564 หากทำการยื่นทบทวนสิทธิเรียบร้อยแล้ว ให้รอการอัพเดทอีกครั้ง จากทางประกันสังคม ย้ำหากเข้าเกณฑ์เยียวยาได้สิทธิอย่างแน่นอน
ประกันสังคม

ประกันสังคม โอนให้อีกครั้งรอบเก็บตก 7- 8 ต.ค.นี้ 

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้การโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิเยียวยา แต่ยังไม่ได้การโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี ทางประกันสังคม จะทำการโอนให้อีกครั้งรอบเก็บตก วันที่ 7- 8 ตุลาคม 2564 อย่าลืมตรวจเช็คบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อม

ประกันสังคม

สำหรับมาตรการเยียวยาประกันสังคม ที่ครม. มีมติเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสั่งปิดกิจการต่าง ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดการอัพเดทสถานะผู้ได้รับสิทธิได้สิ้นสุดแล้ว

สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจสอบสถานะของตนเองแล้ว แต่กลับพบว่ายังขึ้นสถานะสีแดง หรือไม่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือ

ให้ผู้ประกันตนรีบดำเนินการตามคำแนะนำของประกันสังคมโดยด่วน เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง

โดยผู้ที่จะได้รับการเยียวยๅนั้น ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ตามประกาศของ ครม. เท่านั้น

ประกันสังคม

สรุปคำแนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิเยียวยา

1. ให้ดำเนินการตรวจเช็คสิทธิของตนเองให้เรียบร้อย โดยสามารถเช็คสิทธิของตนเองได้ที่  sso.go.th

2. เมื่อดำเนินการเช็คสิทธิล่าสุดแล้ว แต่พบว่ายับไม่ได้รับสิทธิ (ยังขึ้นสถานะสีแดง) ให้รีบดำเนินการขั้นตอนต่อไป
3. ยื่นทบทวนสิทธิผ่านประกันสังคม โดยสามารถทำได้สองวิธี ได้แก่การส่งไปรษณีย์ไปยังสำนักงานประกันสังคม
หรือเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

-ต้องมีสัญชาติ “ไทย”
-ทำงานประกอบอาชีพ หรืออยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดพื้นที่ 29 จังหวัดที่เป็นสีแดงเข้ม
ระยะเวลาที่เปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564

4. เตรียมเอกสารการทบทวนสิทธิ โดยต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการทบทวนสิทธิ
5. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน
-เติมแบบฟอร์มเอกสาร ลงชื่อ ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อย
-แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเสร็ต สลิปชำระเงินอื่นๆ เพิ่มเติม
-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้
-ระบุเบอร์ติดต่อกลับเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมติดต่อเจ้าตัวได้
6. นำส่งเอกสาร ที่กรอกอย่างสมบูรณ์แล้วส่งมาหาที่สำนักงานประกันสังคมที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ทางไปรษณีย์ (นับตามวันประทับตาไปรษณีย์)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight