Business

พรุ่งนี้โอนเข้าพร้อมเพย์! เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม33 -นายจ้าง พื้นที่สีแดง 10 จังหวัด

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 10 จังหวัด 9 กิจการ ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์ รอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท เริ่มโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ตั้งแต่พรุ่งนี้   

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบขยายพื้นที่เยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 จาก 10 จังหวัด เป็น 13 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใน 9 ประเภทกิจการ จากการประกาศล็อกดาวน์  โดยให้มีอัตราการจ่ายและวิธีการจ่ายเงินเช่นเดิมนั้น นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งรัด ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งจ่ายเงินเยียวยา ให้กับผู้ประกันตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและลูกจ้าง

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33 พรุ่งนี้ 

นายสุชาติ การจ่ายเงินเยียวยากลุ่มแรงงาน และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ใน 9 ประเภทกิจการ จะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมนี้ ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น โดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน ต้องใช้เวลาถึง 3 วัน จึงได้สามารถโอนได้ครบภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 จะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33
นายสุชาติ ชมกลิ่น

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานายจ้าง ลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา มีผู้ประกันตนได้รับสิทธิจำนวน 272,746 คน นายจ้าง 19,213 ราย ใช้วงเงินทั้งสิ้น 1,522 ล้านบาท แยกเป็น นายจ้าง 841 ล้านบาท และลูกจ้าง 681 ล้านบาท โดยจะโอนเงินได้วันที่ 9 สิงหาคมนี้ ให้ลูกจ้างผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น

ส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ https://www.sso.go.th หรือโทรศัพท์ สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

9 กิจการ รับเงินเยียวยา 

สำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคมนี้ จะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ให้กับลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ ประกอบด้วย

1 กิจการก่อสร้าง

2 กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3 กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4 กิจการบริการอื่น ๆ

5 สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

6 สาขาการขายส่งและการขายปลีก
7 สาขาการซ่อมยานยนต์

8 สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ

9 สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

สำหรับลูกจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม จะดำเนินการโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ต่อไป

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33 สำหรับนายจ้าง

สำหรับการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคมนี้ จะดำเนินการโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ ให้กับนายจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม 10 จังหวัดแรก ใน 9 กิจการ ส่วนนายจ้าง มาตรา 33 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 3 จังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม จะดำเนินการโอนเงินในวันที่ 9 สิงหาคม 2564

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า วิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับเยียวยาจากรัฐบาลคนละ 2,500 บาท จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น ส่วนนายจ้างจะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาล ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3,000 บาท สูงสุดลูกจ้างไม่เกิน 200 คน โดยนายจ้างบุคคลธรรมดา จะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกัน และนายจ้างสถานะนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้าง

โอนเข้าพร้อมเพย์ ผู้ประกันตน ม33

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ขณะนี้ ยังไม่มีกำหนดการจ่ายเงินแต่อย่างใด อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight