COVID-19

เตรียมรับเงิน! 4 ส.ค.นี้ เริ่มโอนเงินเยียวยา ‘ประกันสังคม ม.33’

สมาคมธนาคารไทย พร้อมโอนเงินเยียวยา “ประกันสังคม ม.33” ผ่านระบบพร้อมเพย์ ให้ผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ 13 จังหวัด 9 ประเภทกิจการกว่า 2.87 ล้านราย เริ่ม 4 สิงหาคมนี้ แนะคนได้สิทธิ รีบสมัครพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชน

สมาคมธนาคารไทย รายงานว่า ได้มีการประสานธนาคารสมาชิก เพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการรับโอนเงินเยียวยาประกันสังคม เข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบพร้อมเพย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ม.33 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดกิจการตามประกาศคำสั่งของ ศบค.

ประกันสังคม ม.33

ประกันสังคม ม.33 โอน 10 จังหวัดก่อน 

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จะทำการโอนให้ผู้ประกันตนตาม ม.33 ที่ได้รับสิทธิในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 เฉพาะ 10 จังหวัด จำนวนผู้ประกันตนกว่า 2.87 ล้านราย ได้แก่

  • กรุงเทพมหานคร
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • นครปฐม
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรปราการ
  • นราธิวาส
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • สงขลา

ส่วนอีก 3 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ พระนครศรีอยุธยา จะแจ้งการโอนเงินให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

ทั้งนี้ นายจ้างและผู้ประกันตน ม.33 ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ ต้องเป็นผู้ได้สิทธิตามคุณสมบัติและเงื่อนไข โดย สปส.จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิบนเว็บไซต์ของ สปส. โดยผู้ประกันตนที่มีบัญชีธนาคาร ที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่ หรือลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยบัตรประชาชนใหม่

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้สิทธิ และมีบัญชีธนาคาร แต่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือเดิมผูกด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ สามารถดำเนินการผูกบัญชีหรือเปลี่ยนพร้อมเพย์ จากโทรศัพท์มือถือ มาเป็นผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารที่มีบัญชีอยู่ เช่น Mobile Application, Internet Banking และเครื่อง ATM ตามช่องทางที่แต่ละธนาคารให้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากการระบาดของโควิด-19

ประกันสังคม ม.33

ส่วนผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิและยังไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก สามารถใช้บริการเปิดบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ จากนั้นค่อยลงทะเบียนผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการเยียวยาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยเรื่องการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน หรือช่องทาง ที่สามารถทำได้ สามารถศึกษาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หรือ ติดต่อสอบถามผ่านคอลเซ็นเตอร์ของธนาคารที่ใช้บริการอยู่

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน ม.33 สามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาได้ที่ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันสังคม ม.33

อ่านข่าวเพิ่มเติม