Business

สะดุดพิษโควิด บริษัทตั้งใหม่ พ.ค. 64 ลด 7% ความเชื่อมั่นไม่ฟื้น


บริษัทตั้งใหม่ พ.ค. 64 ลดลง 7% เหตุโควิดระลอก 3 ทำความเชื่อมั่นประกอบธุรกิจวูบ ชะลอลงทุน คาดแนวโน้มดีขึ้น หลังฉีดวัคซีน กระตุ้นเศรษฐกิจ ใส่มาตรการช่วยผู้ประกอบการ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า บริษัทตั้งใหม่ เดือนพฤษภาคม 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ ทั่วประเทศ จำนวน 5,568 ราย เทียบกับเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งลดลง 7%

บริษัทตั้งใหม่

สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่กระจายเป็นวงกว้าง และมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจลดลง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ตัดสินใจชะลอการตัดสินใจลงทุนตั้งนิติบุคคลออกไปก่อน โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร บัญชีและการตรวจสอบบัญชี และธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 กลับเพิ่มขึ้น 33% เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2563 ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวน์ ทำให้ฐานปีที่แล้วต่ำ

สำหรับบริษัทตั้งใหม่ เดือนพฤษภาคม 2564 มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 21,513.71 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึง คนโดยสาร ที่กลับเข้ามาติดอันดับที่ 3 อีกครั้ง

บริษัทตั้งใหม่
ทศพล ทังสุบุตร

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 792 ราย เทียบกับเม.ย.2564 เพิ่ม 29% และเทียบกับพ.ค.2563 ลดลง 12% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 2,322.75 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

ขณะที่ยอดรวมธุรกิจตั้งใหม่ในช่วง 5 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-พ.ค.) มีจำนวน 34,929 ราย เพิ่มขึ้น 27% ทุนจดทะเบียน 112,286.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 3,882 ราย ลดลง 20% ทุนจดทะเบียน 27,313.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%

นายทศพล กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 และเร่งฉีดวัคซีนต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในครึ่งปีหลังฟื้นตัวขึ้น และมีการจัดตั้งบริษัทใหม่เพิ่มขึ้น

ประกอบกับมีนโยบายเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความพร้อม เช่น ภูเก็ต เกาะสมุย รวมทั้งการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น โครงการคนละครึ่งเฟส 3 โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่จะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมนี้

ขณะเดียวกัน ยังมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น มาตรการ “สินเชื่อ ฟื้นฟู” มาตรการ “พักทรัพย์ พักหนี้” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการ “จับคู่กู้เงิน สถาบันการเงินกับร้านอาหาร” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ หรือเข้าถึงสถาบันการเงิน โดยมีดอกเบี้ยราคาพิเศษ และปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี เป็นต้น

ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 799,881 ราย มูลค่าทุน 19.54 ล้านล้านบาท จำแนกได้ดังนี้

  • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 195,786 ราย คิดเป็น 24.48%
  • บริษัทจำกัด จำนวน 602,801 ราย คิดเป็น 75.36%
  • บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,294 ราย คิดเป็น 0.16%

อ่านข่าวเพิ่มเติม