Business

บริษัทตั้งใหม่ เดือนเมษายน 64 ลดฮวบ 32% พิษโควิดระลอกสาม หวังวัคซีนดันครึ่งปีหลังฟื้น

บริษัทตั้งใหม่ เดือนเมษายน 64 ลดวูบ 32% จากโควิดระลอกสาม ทำเชื่อมั่นวูบ หวังฉีดวัคซีน ดันความเชื่อมั่นกระเตื้อง คนกลับมาลงทุนธุรกิจเพิ่มครึ่งปีหลัง

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า บริษัทตั้งใหม่ เดือนเมษายน 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจ ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 5,972 ราย ลดลง 32% เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 20,697.64 ล้านบาท ทั้งนี้ ประเภท ธุรกิจจัดตั้งใหม่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจในภัตตาคาร ร้านอาหาร

บริษัทตั้งใหม่ เดือนเมษายน

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 612 ราย เทียบกับเดือนมีนาคม 2564 ลดลง 23% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 5,162.68 ล้านบาท ซึ่งประเภทธุรกิจ ที่เลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

สำหรับยอดรวม ธุรกิจจัดตั้งใหม่ ในช่วง 4 เดือนของปี 2564 (มกราคม-เมษายน) มีจำนวน 29,361 ราย เพิ่มขึ้น 25% ขณะที่ทุนจดทะเบียนรวม อยู่ที่ 90,772.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% ส่วนธุรกิจเลิกกิจการ 3,090 ราย ลดลง 22% ทุนจดทะเบียน 24,990.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37%

สาเหตุที่ทำให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในเดือนเมษายน 2564 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2564 ที่มีบริษัทตั้งใหม่ ทำสถิติสูงสุดถึง 8,841 ราย เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจลดลง

นอกจากนี้ ในเดือนเมษายน 2564 ยังมีวันหยุดยาวติดต่อกัน ทำให้มีวันทำการลดลงกว่าปกติ แต่เมื่อเทียบกับเมษายน 2563 พบว่า เพิ่มขึ้น 49% เพราะเดือนเมษายนปีที่แล้ว อยู่ในช่วงล็อกดาวน์ ทำให้ฐานปีที่แล้วต่ำ โดยมี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ เพียง 3,996 รายเท่านั้น

ทศพล ทังสุบุตร
ทศพล ทังสุบุตร

เมื่อพิจารณาการลดลง ของจำนวนการจดทะเบียน จัดตั้งธุรกิจ ในแต่ละภาคธุรกิจ พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง โดยธุรกิจที่มีจำนวนการจดทะเบียนจัดตั้ง ลดลงมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร

อย่างไรก็ตาม กรมฯ มั่นใจว่า แผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ปัจจุบันมีความชัดเจนมากขึ้น และจะเริ่มฉีดวัคซีน ให้กับบุคคลกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ในครึ่งปีหลังฟื้นตัวขึ้น และจะทำให้มี ธุรกิจจัดตั้งใหม่ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยกรมฯ ได้ปรับประมาณการเป้าหมายทั้งปีใหม่ เป็น 67,000-69,000 ราย เพิ่มจากเดิม 64,000-65,000 ราย

ปัจจุบัน มีธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 จำนวน 795,160 ราย มูลค่าทุน 19.47 ล้านล้านบาท จำแนกเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 194,760 ราย คิดเป็น 24.49% บริษัทจำกัด จำนวน 599,109 ราย คิดเป็น 75.35% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,291 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม