Business

ค้าชายแดน ผ่านแดน 4 เดือน โตได้ 26.24% เงินเข้าประเทศ 5.26 แสนล้าน

ค้าชายแดน ผ่านแดน  4 เดือน ปี 2564 ทำเงินเข้าประเทศ 526,220 ล้าน โต 26.24% เร่งรัดเปิดอีก 9 ด่านเป้าหมาย หวังตลอดปีนี้ทำรายได้ 1.4 ล้านล้านบาท โต 3-6% 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตัวเลขการค้า ชายแดน ผ่านแดน ในช่วง 4 เดือนของปี 2564 (มกราคม-เมษายน) สามารถทำเงินเข้าประเทศได้มูลค่า 526,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.24%

ค้าชายแดน ผ่านแดน

ทั้งนี้ แยกเป็นการค้าชายแดน มูลค่า 295,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.78% โดยมาเลเซีย เพิ่ม 52.87% สปป.ลาว เพิ่ม 13.49% เมียนมา เพิ่ม 0.002% และกัมพูชา ลด 4.5% และการค้าผ่านแดน มูลค่า 230,839 ล้านบาท เพิ่ม 41.93% โดยจีน เพิ่ม 54.25% สิงค์โปร์ เพิ่ม 34.57% และเวียดนาม เพิ่ม 22.47%

สินค้าสำคัญ ที่ส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ดังนี้

  • มาเลเซีย ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
  • สปป.ลาว ทองคำยังไม่ได้ขึ้นรูป น้ำมันดีเซล และรถยนต์นั่ง
  • กัมพูชา เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ
  • เมียนมา เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล เครื่องเทศและสมุนไพร
  • จีน ผลไม้ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์
  • สิงคโปร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า
  • เวียดนาม อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์

จุรินทร์

สำหรับการค้าชายแดน และผ่านแดน ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และทำงานอย่างหนัก ระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ในรูปของ กรอ.พาณิชย์ ทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ติดขัด การแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง การเร่งรัดเปิดด่าน ทำให้สามารถผลักดันการค้าชายแดน การค้าผ่านแดน จนทำตัวเลขการส่งออกในภาพรวมเป็นบวกในช่วงวิกฤติโควิด-19

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันมีด่านทั้งสิ้น 97 ด่าน ปิดอยู่ 51 ด่าน เปิดเพียง 46 ด่าน ซึ่งในระยะเวลาอันใกล้นี้ จะผลักดันให้มีการเปิดด่านที่คิดว่าจำเป็น สำหรับการส่งออกสินค้า

ในส่วนของด่านเป้าหมายที่ตั้งไว้ 9 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านแม่สาย จ.เชียงราย 2. ด่านบ้านแจมป๋อง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 3. เชียงคาน จ.เลย 4. ด่านบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 5. ด่านท่าเรือหนองคาย 6. ด่านท่าเทียบเรือนครพนม 7. ด่านท่าเทียบเรือมุกดาหาร 8. ด่านบ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี และ 9. ด่านบ้านท่าเส้น อ.เมือง จ.ตราด

ด้านปัญหามาเลเซียล็อกดาวน์ มีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยบ้าง เช่น ปัญหาเรื่องพริกเขียว ที่ส่งออกไปไม่ได้ แต่ กระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าไปช่วยเหลือแล้ว แต่ในภาพรวมการค้าชายแดนยังทำได้ดี และเมียนมา ที่ปัจจุบันมีปัญหาทางการเมืองในประเทศ การค้าชายแดน ที่เคยกระทบในช่วงแรก แต่ปัจจุบันได้กลับมาทรงตัว ส่วนปัญหาเรื่องการห้ามนำเข้าเครื่องดื่ม ไทยยังส่งออกได้ตามเงื่อนไขที่เมียนมากำหนด คือ ทางเรือ

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับภาคเอกชน และประเมินว่า การค้าชายแดนและผ่านแดน ในปี 2564 จะทำได้มูลค่าประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3-6% และแค่ 4 เดือน ก็ขยายตัวสูงถึง 26.24% ถือว่าเกินเป้าไปมาก โดยยังไม่มีการปรับเป้า แต่จะทำตัวเลขให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

พร้อมกันนี้ จะเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการค้าชายแดนที่มีอยู่ และเร่งรัดการเปิดด่านเป้าหมาย ซึ่งได้มีการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่มีด่านตั้งอยู่แล้ว

ปัจจุบัน มีด่านที่เปิดแล้วทั้งสิ้น 46 ด่าน จากทั้งหมด 97 ด่าน แยกเป็น เมียนมา 11 ด่าน จาก 21 ด่าน สปป.ลาว 14 ด่าน จาก 49 ด่าน กัมพูชา 12 ด่าน จาก 158 ด่าน และมาเลเซีย 9 ด่าน เปิดทั้งหมด โดยในส่วนของมาเลเซีย ที่มีการล็อกดาวน์ แต่ไม่มีการปิดด่าน การค้าชายแดนยังคงทำได้ปกติ และหากในระยะต่อไป สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย กรมฯ จะเดินหน้าผลักดันให้มีการเปิดด่านทั้งหมดต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม