ดูหนังออนไลน์
Business

ถึงคิว ‘ชาวนาเกลือ’ จุรินทร์ สั่งการเซลส์แมนจังหวัด กระจายผลผลิต คุมนำเข้า

ชาวนาเกลือ ใจชื้น “จุรินทร์” ลงพื้นที่เพชรบุรีเตรียมใช้เงินกองทุน คชก.เข้าดูแล สั่งเซลส์แมนจังหวัดช่วยกระจายผลผลิต เร่งเพิ่มมูลค่า พร้อมออกประกาศคุมเข้ม เกลือนำเข้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร และพบปะเกษตรกร ชาวนาเกลือ ณ ตลาดกลางเกษตรหนองบ้วย อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ว่า ได้พบปะหารือกับชาวนาเกลือ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือ เกลือราคาตกต่ำ หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ขายได้น้อยลง และยังได้รับผลกระทบ จากการนำเข้าเกลือ จากอินเดีย เข้ามาตีตลาด

ชาวนาเกลือ

ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือ การทำตลาดเกลือในประเทศ จะแก้ปัญหาระยะสั้น ด้วยการใช้งบจาก กองทุนคณะกรรมการนโยบาย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) เข้ามาช่วยดูแลเฉพาะการ เช่นเดียวกับพืชเกษตรตัวอื่น ที่มีปัญหาตามฤดูกาล เช่น มะนาวและมะม่วง เป็นต้น และจะให้ทีมงานเซลส์แมนจังหวัด ช่วยดำเนินการหาตลาด เพื่อกระจายผลผลิต

ส่วนกรณี เกลือนำเข้าจากอินเดีย ได้สั่งการให้ กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศ ดังนี้

1. ผู้นำเข้าเกลือ เข้ามาในประเทศ ต้องขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า

2. ต้องมีเอกสารแสดงว่า นำเข้าจากประเทศไหน เมืองไหน อย่างไร เพื่อควบคุมกำกับการนำเข้า โดยการนำเข้า แจ้งพิกัดชัดเจน

ที่ผ่านมา กรมศุลกากร มีพิกัดเดียวสำหรับเกลือ จากนี้ไป จะแยกเป็น 2 พิกัด คือ 1. เกลือบริโภค และ 2. เกลืออุตสาหกรรม ให้มีการแจ้งรายละเอียด ของการนำมากระจายในประเทศ เพื่อช่วยดูแลเกษตรกร ผู้ทำนาเกลือในประเทศ ให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเกลือนอกเข้ามาตีตลาด โดยประกาศนี้ ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ล่าสุดอยู่ในขั้นตอนกฤษฎีกา กำลังพิจารณา คาดว่าจะเสร็จในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ถ้าเสร็จตามนั้น จะลงนามบังคับใช้ต่อไปโดยเร็ว

สำหรับแผนการช่วยเหลือ ในระยะยาว จะให้จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันแก้ปัญหาผลผลิตเกลือให้มีคุณภาพ จะได้ไม่ถูกกดราคา และเรื่องการแปรรูป จะเข้ามาดูว่ามีแผนการกำกับอย่างไร จะเพิ่มนวัตกรรม เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้าอย่างอื่นเช่น สบู่ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้อื่นๆ รวมทั้งการช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเรื่องปัญหาหนี้สิน เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ที่มีหนี้สินกับกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร โดยตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลอยู่ ได้ช่วยคลี่คลายปัญหาได้มากสำหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ โดยเปิดโอกาสให้สามารถนำหนี้ ที่เป็นหนี้สถาบันการเงิน มาเปลี่ยนเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ได้

ทั้งนี้เพราะ หากเปลี่ยนมาเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ และชำระกับกองทุนฟื้นฟูฯ การดำเนินคดีจะผ่อนปรนลง และมีเงื่อนไขผ่อนปรน กว่าการเป็นหนี้ กับสถาบันการเงิน ช่วยให้เกษตรกรมีโอกาสชำระหนี้ได้เต็มจำนวนในอนาคต และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เป็นหนี้ต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท สามารถเปลี่ยนเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูได้ และผู้ที่มีหนี้เกินกว่า 2.5 ล้านบาท โดยเปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นหนี้กองทุน ได้เป็นกรณีไป

“ชาวนาเกลือจำนวนหนึ่งเป็นหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท เพราะตีมูลค่าที่ดินด้วย จึงทำให้มีราคาสูง”นายจุรินทร์ กล่าว

สำหรับข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2564 มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ขึ้นทะเบียนในระบบจำนวน 650 ครัวเรือน 1,150 แปลง เนื้อที่ 25,707.88 ไร่ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสาคร และ จ.สมุทรสงคราม มีปริมาณเกลือคงค้างฤดูการผลิต ปี 2562/63 ปริมาณ 212,608 ตัน และ ปี 2563/64 ปริมาณ 197,000 ตัน

ขณะที่ปัญหาของชาวนาเกลือ ในขณะนี้คือ ราคาเกลือทะเลตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเกษตรกร มีต้นทุนในการผลิตเกลืออยู่ที่กิโลกรัมละ 1 บาท แต่เกษตรกรขายเกลือทะเล ได้เพียงกิโลกรัมละ 0.60 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม