Business

‘ออมสิน’ อุ้มลูกหนี้ สู้โควิด เปิดพักชำระเงินต้น สินเชื่อทุกประเภท จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย


ออมสิน อุ้มลูกหนี้ สู้โควิดระลอกใหม่ เปิดให้พักชำระเงินต้น ผ่าน MyMo เริ่ม 11 พฤษภาคมนี้ คาดช่วยลูกหนี้ลดภาระรายเดือนกว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของมาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามความสมัครใจ นั้น

ออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง แก่ลูกหนี้สินเชื่อของธนาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของ โควิด-19 โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านราย

นอกจากนี้ ลูกหนี้รายใดมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสมได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าว เป็นมาตรการเสริมจากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ธนาคารได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนราย

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน สามารถแจ้งความประสงค์ ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น เป็นการชั่วคราว และเลือกแผนการชำระหนี้ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

สำหรับลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อดำเนินการที่สาขาของธนาคาร สอบถามละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

อ่านข่าวเพิ่มเติม