ดูหนังออนไลน์
Business

ลงทะเบียนได้แล้ว! กลุ่มเสี่ยงมาตรา 33 – 39 – 40 ตรวจโควิดกับ ‘ประกันสังคม’ ฟรี

ลงทะเบียนได้แล้ว! กลุ่มเสี่ยงมาตรา 33 – 39 – 40 ตรวจโควิด – 19 กับ “ประกันสังคม” ฟรี เริ่ม 17 เม.ย.

จากกรณีที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพิ่มช่องทางการตรวจโควิด-19 เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี จะเริ่มต้นวันที่ 17 เมษายนนั้น

ตรวจโควิด ประกันสังคม ฟรี

นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนได้รับการตรวจโควิด-19 อย่างรวดเร็ว และช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไปสู่วงกว้าง กระทรวงแรงงานจึงร่วมมือกับอีก 3 หน่วยงานเพิ่มช่องทางบริการตรวจคัดกรองโควิด-19

โดยจัดตั้งศูนย์คัดกรองโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่กำลังเดินทางกลับจากเทศกาลสงกรานต์เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพฯ สามารถเข้ารับการ ตรวจโควิด – 19 ได้ ฟรี นำร่องในจังหวัดกรุงเทพฯ เป็นแห่งแรกตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

สำหรับกลุ่มเสี่ยงต้องรับการตรวจคัดกรอง ได้แก่ มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติเคยติดต่อสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เคยติดต่อสัมผัสกับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการป่วย มีไข้ เจ็บคอ ไอ หรือมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย

shutterstock 1715541451 e1618369030143

 

โดยหลังจากผู้ประกันตนได้รับการตรวจคัดกรอง โควิด – 19 แล้ว ขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเมื่อต้องกักตัว 14 วันของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายการระบาดให้กับบุคคลอื่น โดยงดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน งดไปในที่ชุมชน งดใช้ขนส่งสาธารณะ หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมาตรฐานกรมการแพทย์ เมื่อตรวจครั้งแรกในช่วง 7 วันหลังสัมผัสโรค ถ้าผลยืนยันเป็นลบให้เฝ้าสังเกตอาการและกักตัวในช่วง 14 วัน

นอกจากนี้หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ สามารถเข้ารับการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สถานพยาบาลจะตั้งเบิกจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ประกันตน คนในครอบครัว คนใกล้ชิด และจะเป็นการป้องกันการระบาดในวงกว้างอีกทางหนึ่งด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม