ดูหนังออนไลน์
Business

รอรับได้เลย! จ่ายส่วนต่างมันสำปะหลัง งวดที่ 5 ชดเชยกิโลละ 17 สตางค์

จ่ายส่วนต่างมันสำปะหลัง งวดที่ 5 “พาณิชย์” เคาะชดเชยประกันรายได้เกษตรกร กิโลละ 17 สตางค์ สำหรับรอบเก็บเกี่ยว ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 64

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เปิดเผยว่า วันที่ 24 มี.ค. 2564 ได้เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 โดยจะ จ่ายส่วนต่างมันสำปะหลัง งวดที่ 5 ราคากิโลกรัม (กก.) ละ 0.17 บาท

จ่ายส่วนต่างมันสำปะหลัง งวดที่ 5

สำหรับ การจ่ายชดเชยส่วนต่าง ให้กับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และระบุวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 และระบุวันคาดว่า จะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2564

ทั้งนี้ การจ่ายชดเชยส่วนต่างที่ ราคากิโลกรัม (กก.) ละ 0.17 บาท เป็นส่วนต่างจาก ราคาเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ที่ 2.50 บาทต่อ กก. โดยราคาตลาดหัวมันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ กก. ละ 2.33 บาท

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า ราคาตลาดที่ใช้ในการคำนวณส่วนต่าง ได้นำราคาที่ซื้อขายจริง ในตลาดจาก 5 แหล่งผลิต ได้แก่

  • กรมการค้าภายใน ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ในแหล่งผลิตสำคัญ 14 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กำแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี สระแก้ว นครสวรรค์ เลย กาฬสินธุ์ อุดรธานี บุรีรัมย์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และลพบุรี
  • ราคาสมาคมชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จาก 14 จังหวัด
  • ราคาสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ใน 10 เขตพื้นที่จำนวน 29 จังหวัด
  • ราคาสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
  • ราคาสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำมาถ่วงน้ำมันในอัตรา 25% , 25% , 25% , 10% และ 15% ตามลำดับ

มัน

ขณะที่ การจ่ายเงินส่วนต่าง จะจ่ายทุกวันที่ 1 ของเดือน เป็นเวลา 12 เดือน โดยได้จ่ายงวดแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมา ที่ กก. ละ 0.26 บาท, งวดที่ 2 กก.ละ 0.20 บาท, งวดที่ 3 กก.ละ 0.28 บาท, งวดที่ 4 กก. ละ 0.20 บาท ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง

ในส่วนของการคำนวณผลผลิต ที่จะได้รับการชดเชย ได้ใช้ปริมาณผลผลิตต่อไร่ย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560/61 ปี 2561/62 และปี 2562/63) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เท่ากับ 3,419 กก./ไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน และในงวดที่ 5 นี้ เกษตรกรจะได้รับชดเชยสูงสุดอยู่ที่ 17,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม