ดูหนังออนไลน์
Business

หมอยง ชี้ช่อง ฉีดวัคซีนภูเก็ต สมุย ยกเกาะ ใช้วัคซีนพาสปอร์ต กระตุ้นท่องเที่ยว

หมอยง แนะฉีดวัคซีน สมุย ภูเก็ต ยกเกาะ เดินทางด้วยวัคซีนพาสปอร์ต ต้นแบบกระตุ้นท่องเที่ยวไทยฟื้น

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เพจเฟซบุ๊ก “Yong Poovorawan” ถึงการฉีดวัคซีน และการใช้วัคซีนพาสปอร์ต แนะนำให้ใช้สมุย และภูเก็ต เป็นต้นแบบ กระตุ้นการท่องเที่ยว โดยระบุว่า

นพยงธีระวัฒน์มนูญ ๒๑๐๓๐๙

“โควิดวัคซีนพาสปอร์ต

สถานการณ์ของโรค ขณะนี้ค่อนข้างคงที่ และมีการใช้วัคซีนไปแล้วประมาณ 300 ล้านโดส อิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนต่อประชากรมากที่สุด โดยใช้วัคซีน Pfizer ที่มีประสิทธิภาพสูง

ประเทศอิสราเอลเอง ใครที่ฉีดวัคซีนครบ จะมีบัตรเขียว และได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น กว่าคนที่ไม่ได้ฉีด เช่นเข้ากินอาหารในร้านได้ เข้าชมในโรงภาพยนตร์ และสิทธิอื่น ๆ มากกว่าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค

ประเทศ UAE เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับสอง ใช้วัคซีนหลักของจีน ขณะนี้ก็เปิดน่านฟ้าการบินได้มากขึ้น

แนวโน้มทั่วโลก จะมีการนำเอาวัคซีนพาสปอร์ต มาใช้ เพื่อเพิ่มสิทธิการเดินทางให้เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้ฟื้นตัวขึ้นมา การทำงานในโรงงาน ก็อาจจะต้องมีพาสปอร์ต ของคนงาน หรือการเข้าไปดูงาน

ประเทศไทย มีข้อกำหนดวัคซีนพาสปอร์ต เพื่อกระตุ้นภาคการเดินทางท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง (ได้ข้อคิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่) คือ การเดินทาง ผู้ใหญ่มากับลูกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะแก้ปัญหาการกักตัวอย่างไร ในเมื่อ พ่อ และแม่ฉีดวัคซีนแล้ว ลูกอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีน จะแยกลูกแยกพ่อแม่ก็ไม่ได้

โดยทั่วไป จากข้อมูลทางวิชาการปัจจุบัน เด็กแพร่โรคได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะมีการดูแลและการติดโรคที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ใหญ่เอาไปให้เด็ก มากกว่าเด็กเอาไปให้ผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กวัยรุ่น

เรื่องของสัญชาติก็เช่นเดียวกัน ถ้าถือพาสปอร์ตของอัฟริกา แต่อยู่อเมริกา และได้ฉีดวัคซีนมาครบแล้ว จะมีมาตรการการกักตัวแบบอัฟริกาหรือไม่

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ คงจะต้องมีข้อกำหนดให้ละเอียดเพิ่มขึ้นชัดเจน

ถ้าภูเก็ต เกาะสมุย ได้ให้วัคซีนกับประชากรหมู่มาก ทั้งเกาะ การเดินทางเข้าด้วยวัคซีนพาสปอร์ต จะเป็น ต้นแบบที่น่าสนใจ และกระตุ้นภาคท่องเที่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น ในการที่จะให้เกาะ มีภูมิต้านทานกลุ่มเกิดขึ้น”

อ่านข่าวเพิ่มเติม