ดูหนังออนไลน์
Business

ลงทะเบียน15 มี.ค.นี้! กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ‘ม33เรารักกัน’ รับ 4 พันบาท

“สุชาติ” แจ้งเปิดทบทวนสิทธิลงทะเบียน ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ สปส. ทั่วประเทศ เริ่ม 15 – 28 มี.ค.นี้ 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการลงทะเบียนออนไลน์โครงการ ม33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน  วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากเป้าหมายดำเนินการ 9.27 ล้านคน ปรากฎว่า

ล่าสุดข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2564  เวลา 12.00 น. มีผู้ประกันตนมาตรา 33 ลงทะเบียนแล้ว 8,185,079 คน คงเหลือประมาณ 1 ล้านกว่าคนในจำนวนนี้ ประกอบด้วย ผู้ที่รับเงินในโครงการเราชนะไปแล้ว ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 บาท และผู้ที่มีปัญหาอื่นๆ ทางเทคนิค เช่น ชื่อ – สกุล ไม่ตรงกับฐานข้อมูลสำนักทะเบียนราษฏร หรือไม่ตรงกับฐานข้อมูลผู้ประกันตน ลงทะเบียนช้า ไม่มีสมาร์ทโฟน

ปรากฎว่าจังหวัดที่มีการตกค้างอยู่สูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี และเชียงใหม่ สำนักงานประกันสังคมได้ทำงานเชิงรุก โดยส่งข้อมูลผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไปยัง สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ เพื่อจะได้ประสานไปยังสถานประกอบการนายจ้างให้เร่งติดตาม และกระตุ้นให้ลูกจ้างรีบมาลงทะเบียนให้ทันตามเวลากำหนด

นายสุชาติ กล่าวว่า โครงการ ม33เรารักกัน  รัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท

สุชาติ11 1

สำหรับ ผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน จะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15-28 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัดและสาขา โดยเจ้าที่ประกันสังคมจะเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน (จะแจ้งให้ทราบ) จากนั้นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมบันทึกแทนผู้ประกันตน โดยกรอกข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ประกันตน กดยืนยันหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความยินยอมเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน

จากนั้นจะตรวจสอบว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือไม่ มีสัญชาติไทยหรือไม่ ต้องไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ และไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินเกิน 500,000 บาท

ส่วนขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียน ในวันนี้ (7 มี.ค.) แล้ว จะเป็นการแจ้งขอทบทวนสิทธิ โดยจะเปิดบริการให้ขอรับทบทวนสิทธิตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการติดต่อเท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight