ดูหนังออนไลน์
PR News

‘ซีพีเอฟ’ ปลื้ม ‘ฟาร์มวังสมบูรณ์’ แห่งแรกของไทย ได้มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ ‘Cage Free’

“ฟาร์มวังสมบูรณ์” คว้า มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบ “เคจฟรี” หรือเลี้ยงแบบไม่ใช้กรง แห่งแรกของไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ “ซีพีเอฟ” ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ไทยสู่สากล และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืนให้กับผู้บริโภคไทย

นายสัตวแพทย์ณัฐ สวาสดิ์รัตน์ สัตวแพทย์ชำนาญการ ผู้แทนจังหวัดสระบุรี หัวหน้าทีมตรวจประเมินฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง (Cage Free) ในส่วนของฟาร์มวังสมบูรณ์ อำเภอมวกเหล็ก  ซึ่งเป็นฟาร์มของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า จากผลการตรวจประเมิน ฟาร์มวังสมบูรณ์ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ของกรมปศุสัตว์ จึงนับเป็นฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง แห่งแรกของจังหวัดสระบุรี และของประเทศไทย ที่ได้รับรองมาตรฐานนี้

มาตรฐานดังกล่าว ไม่เพียงช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และยกระดับมาตรฐานในการผลิตไข่ไก่จากฟาร์มที่มีสวัสดิภาพสัตว์สูงให้กับเกษตรกรไทยต่อไป

ด้านนายสมคิด สุวรรณลุกขี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ฟาร์มวังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบ ที่ซีพีเอฟพัฒนาเพื่อผลิตไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรง มาตั้งแต่ปี 2561 โดยนำมาตรฐานของสภาพยุโรปเข้ามาประยุกต์ใช้ แม่ไก่ไข่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติบนพื้นที่ 1 ตารางเมตรต่อแม่ไก่ไม่เกิน 9 ตัว อยู่ในโรงเรือนระบบปิดขนาดใหญ่ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบอัตโนมัติควบคุมการผลิต อุณหภูมิ และการระบายอากาศอย่างเหมาะสมตลอดเวลา

โรงเรือนของฟาร์มวังสมบูรณ์ ที่ปัจจุบันมีอยู่ 12 โรงเรือน มีการจัดสภาพแวดล้อมสอดคล้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งเสริมให้แม่ไก่ไข่ได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ เช่น มีคอนสำหรับเกาะพักผ่อนไม่ต่ำกว่า 15 เซนติเมตรต่อตัว มีวัสดุปูรองพื้น เพื่อใช้สำหรับคุ้ยเขี่ย และไซร้ขนทำความสะอาดตัวเอง

แม่ไก่มีอิสระในการปฏิสัมพันธ์กันเอง ควบคู่กับการควบคุม และป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ติดตั้งระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มตามแนวทาง Biosecurity Hi-tech Farming ส่งผลให้แม่ไก่ไข่อยู่อย่างสุขสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ดี ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง

“การที่ฟาร์มวังสมบูรณ์ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช่ใช้กรง ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของภาคการผลิตไข่ไก่ไทยสู่ระดับสากล สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ของซีพีเอฟ ในการขับเคลื่อนการพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารปลอดภัย และสวัสดิภาพสัตว์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้กับสินค้าเกษตรของไทย และสนับสนุนการบริโภคอย่างยั่งยืน” นายสมคิดกล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team