ดูหนังออนไลน์
Business

สุดยื้อ! ‘การบินไทย’ ขายหุ้น ‘นกแอร์’ หาทุนทำการบินรอบใหม่

สุดยื้อ! “การบินไทย” ขายหุ้น “นกแอร์” และอีก 3 ทรัพย์สิน หาทุนทำการบินรอบใหม่วันเปิดน่านฟ้า หวั่นเสียสิทธิการบินต่างประเทศ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสายการบินไทย แจ้งว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ทุกสายการบิน รวมถึงการบินไทยไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ อีกทั้งธุรกิจการบินทั่วโลกเผชิญอยู่กับวิกฤตการหดตัวอย่างรุนแรง จากข้อจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทลดลงอย่างต่อเนื่อง จนไม่เพียงพอที่บริษัทจะกลับมาเริ่มทำการบินได้

การบินไทย ขายหุ้น นกแอร์

แม้ว่าบริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการหารายได้จากหลาย ๆ ทาง เช่น การจัดให้มีเที่ยวบินรับคนไทยกลับบ้าน เที่ยวบินขนส่งสินค้า และการหารายได้เสริมจากหน่วยธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการบิน (Non-Air) เช่น รายได้จากธุรกิจภัตตาคารของฝ่ายครัวการบิน การให้บริการสายการบินลูกค้าของฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นและฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น ฝ่ายช่าง รวมทั้งรายได้จากการขายสินค้าใน Thai Shop และทัวร์เอื้องหลวงของสายการพาณิชย์ เป็นต้น

 

ในที่สุด “การบินไทย” ขายหุ้น “นกแอร์”

ด้วยเหตุที่กล่าวมา บริษัทจึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตขายทรัพย์สินบางรายการที่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินหลักที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจการบินของลูกหนี้ หรือเป็นทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ หรือหากเก็บไว้มีแต่จะเสื่อมค่าเสื่อมราคาลง ตลอดจนก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4 รายการ ได้แก่

  • หุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK ผู้ให้บริการสายการบินนกแอร์ โดยปัจจุบันการบินไทยถือหุ้นสายการบินนกแอร์อยู่ 495,390,721 คิดเป็น 13.28%
  • หุ้นบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS ผู้ให้บริการเติมน้ำมันเครื่องบิน
  • เครื่องยนต์ของเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ที่ไม่ได้ใช้งาน จำนวน 5 เครื่องยนต์
  • อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์สิน ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หวั่นเจอเรื่องใหญ่ เสีย “สิทธิการบิน – ตารางบิน”

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องประกาศขายอาคารศูนย์ฝึกอบรม หลักสี่ กรุงเทพฯ เนื่องจากในการทำการบินในแต่ละเที่ยวบินนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีเงินจำนวนหนึ่ง พร้อมไว้เพื่อชำระให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำการบินในเที่ยวบินนั้น ๆ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลายลง และข้อจำกัดด้านการเปิดน่านฟ้าของประเทศไทยและต่างประเทศเอื้ออำนวยจนมีการอนุญาตให้ทำการบิน

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถกลับมาทำการบินได้ นอกจาก การบินไทย จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว ยังอาจเสียสิทธิการบินและตารางการบิน (Flight Slot) ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าไม่ได้อันเป็นสาระสำคัญของการประกอบกิจการของบริษัท

หากปล่อยให้เกิดความเสียหายดังกล่าวนี้ จะทำให้บริษัทสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันไปอย่างถาวร และมีผลกระทบต่อโอกาสในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทอย่างแน่นอน ซึ่งความเสียหายดังกล่าวหากปล่อยให้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมยากที่จะเยียวยาได้

เงินที่ได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจการบิน เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท หรือนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายต่อไป

สำหรับอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมบริเวณหลักสี่ ก็เป็นทรัพย์สินรายการหนึ่งที่ได้ขายตามคำสั่งอนุญาตของศาลล้มละลายในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท โดยจะดำเนินการขายด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา ซึ่งบริษัทเสนอขายที่ดินและอาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ แบบไม่รวมสิ่งที่ไม่ใช่ส่วนควบของที่ดินและอาคาร และไม่รวมสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ของบริษัทที่อยู่ในบริเวณอาคาร โดยเสนอขายในลักษณะและสภาพปัจจุบัน (“as is-where is”) กล่าวคือ ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เรียกร้องให้บริษัทก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างใดบนที่ดินและศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่

ทั้งนี้ อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 425 ตำบลตลาดบางเขน (ดอนเมือง) อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา หรือ 7,926 ตารางวา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับ TOR ได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 กุมภาพันธ์ 2564 และระหว่างวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2564 ทางอีเมล [email protected] และสามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าดูพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ได้ ระหว่างวันที่ 1 – 26 มีนาคม 2564

การบินไทย จะชี้แจงรายละเอียดข้อกำหนดการเสนอราคาและเงื่อนไขการขาย ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 135 อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานใหญ่ การบินไทย และจะจัดให้มีการยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการงานจัดซื้อ อาคาร 3 ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ การบินไทย และจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบในวันที่ 16 เมษายน 2564 ต่อไป

โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-545-3251 หรือดูรายละเอียดได้ที่ คลิกที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

NOPPHAWHAN TECHASANEE