Business

ครม. ไฟเขียวสร้าง ‘มอเตอร์เวย์ เอกชัย – บ้านแพ้ว’ 1.9 หมื่นล้าน แก้รถติดพระราม 2

ครม. ไฟเขียวสร้าง “มอเตอร์เวย์ เอกชัย – บ้านแพ้ว” วงเงิน 1.9 หมื่นล้าน แก้รถติดพระราม 2 คาดตอกเข็มได้ในปีนี้ 

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.พ.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม โดย กรมทางหลวง (ทล.) เดินหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – เอกชัย – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา เพื่อเป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญในการเดินทางและขนส่ง เชื่อมโยงกรุงเทพฯ สู่พื้นที่ภาคใต้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และยังเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคใต้ กระจายรายได้ไปยังภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ยกระดับขีดความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน โดยมีแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ ระยะ 20 ปี ระหว่างปี 2560-2579 มีทั้งหมด 21 เส้นทาง ระยะทาง 6,612 กิโลเมตร จะช่วยเสริมศักยภาพระบบการขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ครอบคลุม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

มอเตอร์เวย์ เอกชัย บ้านแพ้ว

มอเตอร์เวย์ “เอกชัย – บ้านแพ้ว” คาดเริ่มสร้างปีนี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า การก่อสร้างงานโยธา ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย – บ้านแพ้ว จะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

  • ระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย มีแนวสายทางเชื่อมต่อโดยตรงแบบไร้รอยต่อ (Seamless) กับทางพิเศษ (ทางด่วน) สายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ซึ่งปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน วงเงิน 10,500 ล้านบาท
  • ระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ทล. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการก่อสร้าง โดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง (กองทุนมอเตอร์เวย์) วงเงิน 19,700 ล้านบาท ซึ่ง ครม. มีมติเห็นชอบในวันนี้

โครงการมอเตอร์เวย์ หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – เอกชัย – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว มีรูปแบบเป็นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ขนาด 6 ช่องจราจรไป-กลับ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 เชื่อมโยงโครงข่ายการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงสู่ภาคใต้ของประเทศ

มอเตอร์เวย์ เอกชัย บ้านแพ้ว

จุดเริ่มต้นของเส้นทาง มอเตอร์เวย์ ระยะที่ 2 จะเชื่อมต่อกับโครงการระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย บริเวณ กม. 20+295 ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณ กม.36+645 ในอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร

สำหรับการก่อสร้างงานระบบ พร้อมการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ทล. จะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP โดยระบบเก็บค่าผ่านทางจะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น M-Flow เชื่อมต่อทุกโครงข่ายในรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)

ทล. มีแผนดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ในส่วนของงานโยธาระยะที่ 2 ในช่วงปี 2564-2567 และงานติดตั้งระบบต่าง ๆ ในช่วงปี 2566-2567 โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในต้นปี 2568 ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 23,264 ล้านบาท และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจด้านการผลิต การขยายตัวด้านรายได้ และการจ้างงานกว่า 100,000 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม