ดูหนังออนไลน์
Economics

‘มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญฯ’ คืบหน้า 45% เจอปัญหาค่าก่อสร้างเกินงบฯ

“มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญฯ” คืบหน้าแล้ว 45% เจอปัญหา 2 ตอนค่าก่อสร้างเกินงบฯ สั่งเกลี่ยตอนอื่นมาโปะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) เมื่อวานนี้ (25 ม.ค. 64) ว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลมตร

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี คืบหน้า

มอเตอร์เวย์สายนี้ประกอบด้วยด่านก็บค่าผ่านทาง จำนวน 8 แห่ง วงเงินลงทุนโครงการ 55,927 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 38,475 ล้านบาท และค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ปี 2559 – 2566 แบ่งการก่อสร้างเป็น 25 สัญญา โดยล่าสุดก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 สัญญา และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 21 สัญญา มีความคืบหน้าการก่อสร้าง 45.959% เร็วกว่าแผนงาน 5.262%

ทั้งนี้ การก่อสร้างมีปัญหาอุปสรรค 2 ตอน คือ ตอนที่ 12 มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 169.1 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพาน งานโครงสร้างชะลอการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน (Bearing Unit) และงานป้ายจราจร

นอกจากนี้ อนที่ 15 มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขรูปแบบงานสะพานบริเวณ กม.52+325 – กม.52+525 และ กม.54+000 ซึ่งขณะนี้ ทล. อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขแบบ

ด้านนายศักดิ์สยาม ได้รับทราบ และมีข้อสั่งการให้ ทล. ดำเนินการดังนี้

  1. พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานฯ เงินเหลือจ่ายของตอนอื่น มาดำเนินการในส่วนของตอนที่ 12 และ 15 ที่มีค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  2. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในแต่ละด่านของโครงการฯ ต้องสามารถรองรับระบบ M-Flow
  3. ให้มีผู้จัดการโครงการ (Project Manager) กำกับดูแลงานก่อสร้างแต่ละตอน เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกันรวมทั้งบำรุงรักษาสภาพพื้นที่/โครงสร้างทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จด้วย
  4. ให้พิจารณาประเด็นข้อกฎหมาย/ความปลอดภัย ในการเปิดให้บริการในบางตอนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร
  5. ให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับกรอบวงเงินที่ ครม. อนุมัติในแต่ละตอน และเงินเหลือจ่ายจากกรอบวงเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้รายงานความคืบหน้าให้กระทรวงคมนาคมทราบ ภายใน 1 สัปดาห์

อ่านข่าวเพิ่มเติม

The Bangkok Insight Editorial Team