Business

เปิดตารางบิน ‘ไทยสมายล์’ ปรับเพิ่มไฟลท์ในประเทศเดือน ก.พ.

เปิดตารางสายการบิน “ไทยสมายล์” ปรับเพิ่มไฟลท์-เส้นทางเดือน ก.พ. แต่หยุดบิน “เลย”

สายการบินไทยสมายล์ประกาศเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและเส้นทางบินในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการการเดินทางของผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 1-24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเส้นทางบิน มีดังนี้

ไทยสมายล์ ตารางบิน ก.พ. 64

 • เชียงใหม่ บินตรงทุกวัน เพิ่มเป็น 2 เที่ยวบินต่อวัน เฉพาะวันศุกร์และอาทิตย์
 • เชียงราย บินตรงทุกวัน
 • น่าน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันพุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์
 • เลย งดให้บริการ
 • อุบลราชธานี บินตรงทุกวัน
 • อุดรธานี บินตรงทุกวัน
 • ขอนแก่น บินตรงทุกวัน
 • นครพนม 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันจันทร์, เสาร์ และอาทิตย์
 • สุราษฎร์ธานี 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันจันทร์, ศุกร์ และอาทิตย์
 • นครศรีธรรมราช 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์
 • กระบี่ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ และอาทิตย์
 • ภูเก็ต 2 เที่ยวบินต่อวัน
 • หาดใหญ่ 2 เที่ยวบินต่อวัน
 • นราธิวาส 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เฉพาะวันศุกร์และอาทิตย์

ไทยสมายล์ ก.พ. 64

นอกจากนี้ สายการบินไทยสมายล์ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

สำรองที่นั่งวันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียม และดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo