Business

เฮ! ม.ค.-มี.ค. 64 ‘บัตรคนจน’ รับเยียวยาโควิด-19 เพิ่มรวม 8.5 พันบาท

ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือที่เรียกกันติดปากว่า “บัตรคนจน” จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกๆ เดือน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเป็นสวัสดิการให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยรวม 14 ล้านคนทั่วประเทศ เมื่อเกิดสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด รัฐบาลก็ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถือบัตรฯ เพิ่มเติม เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซา

โดยช่วงไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับการ เยียวยาโควิด-19 เพิ่มเติม จากความช่วยเหลือในบัตรฯ ตามปกติเป็นวงเงินรวมถึง 8,500 บาท

รายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามได้เลย!

 

2 โครงการ เยียวยาโควิด-19 “บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ในไตรมาสแรกของปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 รัฐบาลได้เพิ่มความช่วยเหลือในบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นวงเงินรวมถึง 8,500 บาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 และกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งความช่วยเหลือดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

บัตรคนจน เยียวยาโควิด-19 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 เยียวยา 1,500 บาท

ช่วงปลายปี 2563 รัฐบาลมีมติให้ขยาย “โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ออกไปอีก 3 เดือน หรือเรียกว่าเป็น โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 ใช้วงเงินงบประมาณรวม 20,635 ล้านบาท

มติดังกล่าวส่งผลให้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.75 ล้านคน ได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร “เพิ่มเติม” จำนวน 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 1,500 บาท โดยมีตารางเงินเข้าทุกวันที่ 1 ของเดือน

  • วันที่ 1 มกราคม 2564 จ่ายงวดที่ 1 จำนวน 500 บาท
  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จ่ายงวดที่ 2 จำนวน 500 บาท
  • วันที่ 1 มีนาคม 2564 จ่ายงวดที่ 3 จำนวน 500 บาท

วงเงินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ โดยผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถกดวงเงิน 500 บาทดังกล่าวนำมาใช้เป็นเงินสดได้ และหากใช้เหลือ ก็ไม่สามารถทบเป็นวงเงินซื้อสินค้าในรอบเดือนถัดไป

มาตรการเฟส 2 ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรฯ ต่อเนื่องอีกระยะหนึ่งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กระตุ้นการใช้จ่ายในท้องถิ่น และช่วยเหลือผู้ประกอบการในท้องทิ่นที่เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญ

บัตรคนจน 500 บาท

โครงการเราชนะ เยียวยา 7,000 บาท

ไวรัสโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทยเป็นรอบที่ 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้ภาครัฐต้องประกาศปิดกิจการ สถานที่ และกักตัวกลุ่มเสี่ยงเป็นการชั่วคราวในหลายพื้นที่

รัฐบาลจึงได้ประกาศมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมาตรการเยียวยาโควิด-19 ที่ถูกจับตามองคือ “โครงการเราชนะ” ซึ่งจะแจกเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

แม้จะยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดของโครงการเราชนะออกมาทั้งหมด แต่เบื้องต้น กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนเกือบ 14 ล้านคน จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้แบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะรัฐบาลมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการนำรายละเอียดโครงการเราชนะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบก่อนในสัปดาห์หน้า จึงสามารถประกาศรายละเอียดและเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการได้ จึงขอให้ผู้ถือบัตรฯ ติดตามความชัดเจนอีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม