Business

ชงครม. เยียวยา ‘นวด สปา’ กว่า 10,000 แห่ง เว้นค่าธรรมเนียมประกอบกิจการรวม 2 ปี


เยียวยา นวด สปา กว่า 10,000 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สาธารณสุขเสนอครม. ขยายเวลา ยกเว้น ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ รายปี รวมเป็น 2 ปี หลังระบาดระลอกใหม่

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เยียวยา นวด สปา ที่ได้รับผลกระทบจาก วิกฤติโควิด-19 โดยขอยกเว้น ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ รายปี แก่ร้านนวด สปา กว่า 10,000 แห่ง เป็นระยะเวลารวม 2 ปี

เยียวยา นวด สปา

ทั้งนี้เนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปี 2563 ส่งผลกระทบให้กิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค ต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ที่กรม สบส. ดูแลอยู่ ทั้งร้านนวด ร้านสปา ก็ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 แห่ง

กรม สบส.จึงเสนอให้ยกเว้น ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ รายปี ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี (ในการประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563) และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลาย ให้เปิดกิจการได้ ช่วงกลางปี 2563 ก็พบว่า มีกิจการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพียง 4,000 กว่าแห่งเท่านั้น

ดังนั้น จากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน กรม สบส. ทราบถึงความเดือดร้อน ที่ผู้ประกอบการได้รับ จึงมีมติในการประชุม คณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ให้เพิ่มระยะเวลา การยกเว้นค่าธรรมเนียม การประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ รายปี อีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อน รวมเป็น 2 ปี

การยกเว้น ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ ดังกล่าว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ประกอบการ ร้านนวด และสปา โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณา ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาเห็นชอบ

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์

นอกจากนี้ กรม สบส. จะมีการพูดคุยหารือ กับกลุ่มผู้ประกอบการ สถานบริการเพื่อสุขภาพ ร้านนวด และสปา เพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป

สำหรับ ใบอนุญาต / ต่ออายุ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ นวดเพื่อสุขภาพ สำหรับพื้นที่การให้บริการ เริ่มตั้งแต่ ขนาดไม่เกิน 100 ตรม. ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ รายปี 500 บาท จนถึงขนาด 400 ตร.ม. ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

ส่วนใบอนุญาต / ต่ออายุ ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการ สปา สำหรับพื้นที่การให้บริการ เริ่มจากขนาดไม่เกิน 100 ตร.ม. ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการ รายปี 1,000 บาท จนถึงขนาด 400 ตร.ม.ขึ้นไป ค่าธรรมเนียมปีละ 10,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นายพิทักษ์ โยทา ตัวแทนสมาคมจารวีเพื่ออนุรักษ์นวดแผนไทย ได้เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ผ่านสำนักงานเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

ทั้งนี้ ได้เรียกร้องให้ผ่อนผันให้ร้านนวด ร้านสปา เปิดบริการได้หลังกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยยืนยันว่า ที่ผ่านมาร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง จำกัดผู้ใช้บริการบริการและไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด จึงไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะที่ผ่านมาเป็นกลุ่มแรกที่ถูกสั่งปิด และให้เปิดเป็นกลุ่มสุดท้าย

ปัจจุบันร้านนวด ร้านสปา ทั่ว กทม. มี 1,700 ร้าน ส่วนทั่วประเทศมี 15,000 ร้าน ปิดถาวรไปแล้ว 11,280 ร้าน เพราะไม่มีทุนไปต่อ เหลือเพียง 4,000 กว่าร้าน จึงอยากให้รัฐบาลผ่อนผันให้เปิดบริการ เพื่อให้พนักงานมีรายได้เลี้ยงตัวเอง  และครอบครัว แต่หากไม่ผ่อนผัน ก็เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยา หรือออกคำสั่งยกเว้นค่าเช่าตึก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม