ดูหนังออนไลน์
Business

เลือกหุ้นด้วยสูตร ESG วิถีโตอย่างมั่นคงรับปี 2564


เลือกหุ้นด้วยสูตร ESG ด้วยแนวคิดการลงทุนแบบ ESG ซึ่งเป็นการมองหาหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หรือ Sustainable Investments  โตอย่างมั่นคงรับปี 2564

ในปีที่ 2563 ที่ผ่านมา ตลาดทุนผันผวนทั่วโลก การจะคัดเลือกสินทรัพย์เก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนกว่าเดิม ยิ่งหากเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยแล้ว ยิ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แต่ในปี 2564 นี้ จะดีกว่าไหมถ้าหันมาสร้างกำไรแบบยั่งยืน ไม่ใช่เพียงกำไรฉาบฉวยที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป 

ดังนั้น นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิคแล้ว หนึ่งในเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้มากขึ้น คือ แนวคิดการลงทุนแบบ ESG ซึ่งเป็นการมองหาหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หรือ Sustainable Investments 

เลือกหุ้นแบบ ESG คืออะไร ? 

หุ้น ESG คือ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (environmental) สังคม (social) และบรรษัทภิบาล (governance) ซึ่งจะมีรายละเอียด ดังนี้

1. E ด้านสิ่งแวดล้อม 

คือ บริษัษที่ทำธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. S ด้านสังคม

คือ การที่บริษัทมีนโยบายบริหารทรัพยากรบุคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน สุขภาพของพนักงาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชุนที่อยู่รอบด้าน

3. G บรรษัทภิบาล 

คือ การที่บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ต่อต้านทุจริต ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส

cover เลือกหุ้นด้วยสูตร ESG

หุ้น ESG ให้ผลตอบแทนดีกว่าจริงไหม ?

คำถามที่สงสัยกันมากคือหุ้นที่ดำเนินธุรกิจแบบ ESG จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าบริษัทแบบปกติได้อย่างไร คำตอบคือเรียนตามตรงว่า “ไม่เสมอไป” และก็มีความเป็นไปได้ที่หุ้น ESG จะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าหุ้นทั่วไป 

แต่ต้องเข้าใจว่านี้เป็นการมองมิติในการลงทุนเพียงด้านเดียว เนื่องจากจุดเด่นของหุ้น ESG คือ การลดความเสี่ยงในระยะยาว ซึ่งการลงทุนหุ้น ESG จะมีความผันผวนที่ต่ำกว่า เพราะบริษัทให้ความใส่ใจกับ 3 องค์ประกอบนี้ จะสามารถลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในการดำเนินธุรกิจ อย่างเช่น ข่าวเชิงลบ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสสร้างกำไรคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่สังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

วิธีหาหุ้น ESG ในตลาดหุ้นไทย

ตลาดหุ้นไทย มีดัชนีที่เกียวข้องกับ ESG ได้แก่ ดัชนี SET THSI เป็นรายการหุ้นยั่งยืนที่คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ได้แก่ 

– มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 5,000 ล้านบาท

– สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float) มากกว่า 20% ของทุนชำระแล้ว

– จำนวนหุ้นซื้อขายมากกว่า 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัท เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน

ปัจจุบันมีรายชื่อหุ้นในดัชนี SET THSI ทั้งหมด 73 บริษัท ดังนี้

AAV, ADVANC, AMATA, AOT, BAFS, BANPU, BBL, BCP, BDMS, BEM, BGRIM, BJC, BPP, BTS, CENTEL, CK, CKP, CPALL, CPF, CPN, DELTA, DRT, DTAC, EA, EASTW, EGCO, GPFT, GGC, GPSC, GULF, HANA, HMPRO, HTC, INTUCH, IRPC, IVL, JWD, KBANK, KKP, KTB, KTC, LPN, MAJOR, MINT, MTC, PSH, PTG, PTT, PTTEP, PTTGC, RATCH, S, SAT, SC, SCB, SCC, SCCC, SIRI, SPALI, STA, SYNEX, TASCO, THCOM. TISCO, TMB, TOA, TOP, TRUE, TTW, TU, TVO, WHA และ WHAUP

ลองนำแนวคิดการลงทุนในหุ้น ESG ไปเป็นตัวตั้งต้นในการเลือกหุ้นลงทุนกันได้ แล้วค่อยมาวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และหามูลค่าที่เหมาะสมกันอีกครั้ง เพราะแม้หุ้นบางตัวอาจมีครบทั้ง ESG และพื้นฐานธุรกิจ แต่ราคาอาจจะสูงกว่ามูลค่าไปแล้วก็ได้ 

อ่านข่าวเพิ่มเติม