Business

บีโอไอ ประเดิมอนุมัติ ‘วี ที แหนมเนือง’ ลงทุน 90 ล้าน ตั้งโรงงานผลิตพืชแห่งแรก

วี ที แหนมเนือง ได้ไฟเขียวจาก บีโอไอ หนุนลงทุน 90 ล้านบาท ตั้งโรงงานผลิตพืช โครงการแรกในประเภทกิจการใหม่ ยกระดับเกษตรกรสู่ สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บีโอไอได้อนุมัติ ให้การส่งเสริมการลงทุนหลายโครงการ โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เป็นประเภทกิจการใหม่ ที่บอร์ดบีโอไอ อนุมัติให้ส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ โรงงานผลิตพืช (Plant Factory) ของบริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำกัด มูลค่าลงทุน 94 ล้านบาท

วี ที แหนมเนือง

โครงการดังกล่าว ถือเป็นโครงการแรก ในประเภทกิจการโรงงานผลิตพืช ที่บอร์ดบีโอไอ มีมติเพิ่มประเภทกิจการ เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อยกระดับ และสร้างความเข้มแข็ง แก่ภาคเกษตรไทย ให้ก้าวสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ (สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในกระบวนการผลิต ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย

สำหรับโรงงานผลิตพืช ของ วี ที แหนมเนือง ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเพาะปลูกผัก โดยใช้เมล็ดพันธุ์ในประเทศ ตามคำแนะนำของ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 360 ตัน

นอกจากนี้ ยังเป็นโครงการปลูกพืชผักคุณภาพ ไร้สารเคมีตกค้าง โดยปลูกในระบบปิด ที่มีระบบควบคุมคุณภาพ  ทั้งสภาพแวดล้อม ด้านกายภาพ เช่น ความเข้มของแสง อุณหภูมิ ความชื้น และ สภาพแวดล้อม ทางชีวภาพ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อโรค และแมลงจากน้ำ และอากาศ

ดวงใจ อัศวจินตจิตร์
ดวงใจ อัศวจินตจิตร์

ขณะเดียวกัน โครงการโรงงานผลิตพืชของวี ที แหนมเนือง ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อีกด้วย

นอกจากโรงงานผลิตพืชแล้ว บีโอไอ ยังได้อนุมัติโครงการลงทุน ชุดตรวจวินิจฉัย โรคทาลัสซีเมีย ของบริษัท ยีน เอ็กซ์เซลเลนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อผลิตชุดตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ในเชิงพาณิชย์ มูลค่าลงทุน 22.53 ล้านบาท มีกำลังการผลิตชุดตรวจ ปีละประมาณ 50,000 ชุด

ขณะที่โครงการดังกล่าว ก็ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ด้วย ซึ่งเป็นการตอกย้ำจุดยืนของไทย ในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพในภูมิภาค

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังได้มีการอนุมัติโครงการลงทุน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกิจการผลิตของเล่น ประเภทดินปั้น (Modeling Clay) อีกด้วย

โครงการดังกล่าว ได้นำระบบอัตโนมัติสายพาน และแขนกล มาใช้ในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอน การเตรียมวัตถุดิบ เช่น การผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน เพื่อผสมให้เป็นดินน้ำมัน จนถึงขั้นตอน การใส่ลงบรรจุภัณฑ์ และ บรรจุลงกล่อง เพื่อจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม ในการส่งออกสินค้า ได้มากขึ้น

สำหรับ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบีไอไอ มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง เอสเอ็มอี ปรับตัวให้สอดรับกับเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป

อีกทั้งเป็นการช่วยยกระดับ ภาคอุตสาหกรรมของไทย ไปสู่กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจน เพิ่มมูลค่าให้เศรษฐกิจไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม