Business

เปิดมุมมองใหม่ประเทศไทย ชูภาพลักษณ์ ‘นวัตกรรม’ เสริมรอยยิ้ม


เปิดมุมมองใหม่ประเทศไทย NIA แนะสร้างภาพลักษณ์ด้าน นวัตกรรม เสริมเอกลักษณ์เดิม ที่มีรอยยิ้ม และวัฒนธรรม สร้างการรับรู้ เพิ่มมูลค่าประเทศ

เมื่อถามถึงจุดเด่นของประเทศไทย หลายคนอาจนึกถึง รอยยิ้ม และวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาอย่างยาวนาน แต่ความจริงแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยทำได้ดีไม่แพ้รอยยิ้มและวัฒนธรรม นั่นก็คือ “นวัตกรรม” ซึ่งจะเป็นการ เปิดมุมมองใหม่ประเทศไทย

เปิดมุมมองใหม่ประเทศไทย

ที่ผ่านมา คนไทยมีไอเดียและความพลิกแพลง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมาย โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤติ เช่น น้ำท่วม หรือล่าสุดคือการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก

ตัวอย่างเช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลผู้ติดเชื้อแบบเรียลไทม์ รถเข็นเคลื่อนย้ายแรงดันลบ เครื่องช่วยหายใจ ชุดตรวจคัดกรองเชื้อเบื้องต้นจากน้ำลาย ที่รู้ผลใน 1 ชั่วโมง รวมถึงระบบสุขภาพทางไกล หรือ Telehealth ที่ทำให้คนไทยปรึกษาแพทย์ได้ โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาล

นวัตกรรมของไทย ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์วิกฤติเท่านั้น แต่คนไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมมาโดยตลอด มีการต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือที่อำนวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตมากมาย

นี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ริเริ่มแคมเปญ “Innovation Thailand” ขึ้น เพื่อเปิดมุมมองใหม่ของประเทศไทย ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ด้านนวัตกรรม และชักชวนคนไทยให้มารับรู้ และภาคภูมิใจ ในนวัตกรรมของไทย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า คนไทยนำความรู้ที่สั่งสมมาผสมผสาน การมองโลกในแง่ดี มีอารมณ์ขัน และใส่ใจในรายละเอียด คิดค้น ต่อยอด และหล่อหลอมจนเกิดเป็น นวัตกรรมที่ทำให้การใช้ชีวิตดีขึ้น หรือที่เรียกว่า Innovation for Crafted Living ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทย ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 7 ด้าน คือ

 • Healthy Living นวัตกรรม เพื่อสุขภาพดี ที่ไม่ใช่แค่การดูแลรักษาแต่รวมไปถึงการป้องกัน
 • Easy Living นวัตกรรม เพื่อให้ผู้สูงวัย คนพิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นและเท่าเทียมกับคนปกติ
 • Smart Living นวัตกรรม เพื่อโลกและสิ่งแวดล้อม นับตั้งแต่แหล่งพลังงานสะอาด การกำจัดขยะ ลดมลพิษ และคิดเผื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • Connected Living นวัตกรรม ที่เชื่อมโยงผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน สร้างเป็นเครือข่าย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยลดช่องว่างทางความคิด
 • Safe Living นวัตกรรม เพื่อชีวิตและทรัพย์สินปลอดภัย ครอบคลุมทุกมิติ ในการใช้ชีวิต ทั้งในบ้านและนอกบ้าน
 • Wealthy Living นวัตกรรม ที่สร้างโอกาส และอาชีพใหม่ ๆ ที่เลี้ยงตัวเองได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
 • Happy Living นวัตกรรม ด้านการท่องเที่ยว ดนตรี และสันทนาการ เพื่อทำให้ชีวิตผ่อนคลายและมีความสุข

Healthy Living

สำหรับแคมเปญ Innovation Thailand นี้ NIA ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรมไทยที่น่าสนใจ ผ่าน https://www.innovationthailand.org/th/ เพื่อให้คนไทยได้รับรู้ และร่วมกันภาคภูมิใจ ในนวัตกรรมไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก

นอกจากนี้ NIA ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากตัวแทนคนไทยด้านนวัตกรรม 7 คน มาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม 7 ด้าน ผ่านคลิปวิดีทัศน์ 7 เรื่อง ได้แก่

 • นวัตกรรมด้าน Healthy Living ถ่ายทอดผ่าน ทพญ.กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์ ผู้สร้างแอปพลิเคชัน OOCA
 • นวัตกรรมด้าน Easy Living ถ่ายทอดผ่าน ฉัตรชัย อภิบาลพูนผล ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน PANNANA เพื่อผู้พิการทางสายตา
 • นวัตกรรมด้าน Smart Living ถ่ายทอดผ่าน ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ Little Big Green
 • นวัตกรรมด้าน Connected Living ถ่ายทอดผ่าน ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • นวัตกรรมด้าน Safe Living ถ่ายทอดผ่าน 5Lab ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Covid Tracker แสดงผลพื้นที่ติดเชื้อ COVID-19
 • นวัตกรรมด้าน Wealthy Living ถ่ายทอดผ่าน รวิศ หาญอุตสาหะ ผู้ก่อตั้งเพจและพอดคาสต์ MISSSION TO THE MOON
 • นวัตกรรมด้าน Happy Living ถ่ายทอดผ่าน ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้บุกเบิกมิวสิคเฟสติวัลเมืองไทย ซึ่งตัวแทนด้านนวัตกรรมทั้ง 7 คน ได้กล่าวถึงนวัตกรรมในมุมมองของตัวเองไว้อย่างน่าสนใจ

“นับเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญ ของตัวแทนคนไทย ด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ ที่จะมาช่วยสร้างมุมมองใหม่ และยกระดับภาพลักษณ์ ด้านนวัตกรรมของประเทศไทย ให้คนไทยได้รับรู้และภาคภูมิใจ”ดร.พันธุ์อาจ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม