Business

เร่งประกาศ ‘ยางหล่อดอกซ้ำ’ เป็นสินค้าควบคุม บอร์ด สมอ.ไฟเขียวแล้ว


ยางหล่อดอกซ้ำ เป็นสินค้าควบคุม “สุริยะ” จี้ สมอ. เร่งออกประกาศ หลังบอร์ด สมอ. ไฟเขียว พร้อมรถยนต์ขนาดเล็ก รวมมาตรฐานอื่นๆ อีก 64 มาตรฐาน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้กำชับให้ สำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. เร่งดำเนินการประกาศให้ ยางหล่อดอกซ้ำ เป็นสินค้าควบคุม พร้อมกับรถยนต์ขนาดเล็ก ที่ต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย จากการชนของรถยนต์ ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง

ยางรถยนต์

ทั้งนี้ บอร์ด สมอ. ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานดังกล่าว สืบเนื่องจาก มีการนำยางรถยนต์เก่า ไปหล่อดอกยางซ้ำ โดยไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะ ยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถขนสินค้า และรถพ่วง

การกำหนดให้ ยางหล่อดอกซ้ำ’ ต้องเป็นสินค้าควบคุม เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อคุ้มครองประชาชน ให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้า ซึ่งจะเป็นผลให้ผู้ทำ และผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว จะต้องขออนุญาตจาก สมอ. เพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณภาพ และความปลอดภัย ของสินค้าก่อน หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะไม่สามารถนำมาจำหน่าย ในท้องตล าดได้

สำหรับผู้ประกอบกา รอุตสาหกรรมหล่อดอกยาง ภายในประเทศ จะต้องขออนุญาต ในการผลิต จาก สมอ. ก่อน และจะต้องทำสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตามที่กำหนดไว้ มิฉะนั้น จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 1
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

ด้านดร.จุลพงษ์ ทวีศรี ประธานคณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (กมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานยางหล่อดอกซ้ำฉบับนี้ ครอบคลุมยางรถยนต์ ที่ใช้กับรถยนต์ สำหรับขนส่งผู้โดยสารเกิน 9 ที่นั่ง รวมคนขับ รถขนสินค้า และรถพ่วง

มาตรฐานดังกล่าว ระบุว่า ยางที่จะนำมาหล่อดอกซ้ำได้ จะต้องเป็นยาง ที่เคยได้มาตรฐานตาม มอก. 2719-2560 และมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 7 ปี โดยดูจาก ปีผลิต ข้างแก้มยาง และเมื่อหล่อดอกยางซ้ำมาแล้ว จะไม่สามารถนำมาหล่อซ้ำได้อีก

ขณะที่ นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากบอร์ด สมอ. จะเห็นชอบมาตรฐาน ยางหล่อดอกซ้ำ เป็นสินค้าควบคุม และมาตรฐานรถยนต์ ต้องมีความปลอดภัย จากการชน ทั้งด้านหน้า และด้านข้าง เป็นสินค้าควบคุมรวม 3 มาตรฐานแล้ว ยังได้เห็นชอบมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือกับเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น ชุดคลุมปฏิบัติการสำหรับแพทย์ เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย และ กล้องวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมทั้งมาตรฐานอื่น ๆ อีกรวม 64 มาตรฐาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม