ดูหนังออนไลน์
Business

รู้ยัง! รับงานไปทำที่บ้าน มีสิทธิกู้เงินกองทุนฯ สูงสุด 3 แสนบาท

รับงานไปทำที่บ้าน กระทรวงแรงงาน เพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน กู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท วงเงินรวม 7 ล้านบาท

เพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” โพสต์ข่าวดี สำหรับผู้ว่างงาน แรงงานนอกระบบ กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน โดยมีสิทธิกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน สูงสุดคนละ 5 แสนบาท โดยระบุว่า

รับงานไปทำที่บ้าน

“อีกหนึ่งแนวทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ที่ว่างงาน แรงงานนอกระบบ ที่เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อน และเป็นการผลิตในครัวเรือน เช่น งานตัดเย็บเสื้อผ้า งานดอกไม้ประดิษฐ์ งานปัก ถัก ทอ งานจักสานต่าง ๆ เป็นต้น ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย อัตราดอกเบี้ยต่ำ

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน จัดสรรเงินเพื่อปล่อยกู้ วงเงินรวม 7,000,000 บาท ผ่าน กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้กู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์การผลิต เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

แบ่งเป็น ประเภทบุคคลกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 2 ปี ส่วนกลุ่มบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีเวลาพักชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 4 งวด

ผู้สนใจขอรับบริการได้ที่ กรมการจัดหางาน และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2”

อ่านข่าวเพิ่มเติม