Business

เช็คด่วน!! การบินไทยเปิด 2 แพ็คเกจลดคน ‘เออร์รี่ -หยุดงานไม่รับเงินเดือน’

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน Package A รับสมัคร 15-31 ต.ค.นี้ มีผล 1 ธ.ค.นี้ Package B หยุดงานไม่รับเงินเดือนนาน 6 เดือน ยื้อสภาพคล่องให้อยู่รอดถึงเม.ย. 64 

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน รายงานข่าวจาก บริษัทการบินไทย เปิดเผยว่าขณะนี้ทางการบินไทยได้จัดทำ โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อจากองค์กร โดยกำหนด Package A (MSP A) ใน โครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP A:Mutual Separation Plan) ได้กำหนดระยะเวลาโครงการ รอบปกติ ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2563 ประกาศผลวันที่  20 พฤศจิกายน 2563 มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข  กำหนดให้พนักงานทุกคนมีสิทธิสมัคร การอนุมัติต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์หน่วยงานเพื่อรักษา Key person ไว้ โดยเงื่อนไข อายุตัว ผลประเมินการปฎิบัติงาน ฯลฯ ส่วนภาษีเงินได้ บริษัทรับผิดชอบสำหรับพนักงานที่บริษัทออกค่าภาษีให้

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ตามที่กองทุนประกันสังคมกำหนด ได้รับเงนทดแทนกรณีว่างงาน (จากกองทุนประกันสังคม)

ผลตอบแทน  เงินตอบแทนตามโครงการจำนวน 2-14.33 เดือน ตามกฎหมาย บวก 1 เดือน (จ่ายทุกเดือนเริ่มจ่าย มกราคม 2564)

เงินอื่นๆ  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จ(จ่ายม.ค.2564) ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้และเงินได้อื่น (เริ่มจ่าย ม.ค. 2564 เป็นงวดๆ)

ข้อดี  บริษัทสามารถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและประหยัดค่าใช้จ่ายบุคคลากรได้ ในระยะยาววางแผนจัดหการเงินได้แน่นอน พนักงาน ได้รับผลตอบแทนมากว่าตามกฎหมายได้รับเงินรายเดือน บริษัทรับผิดชอบภาษีเงินได้สำหรับพนักงานที่บริษัทออกค่าภาษีให้

ข้อเสีย  บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนระยะสั้น ไปอีกระยะหนึ่ง

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน

สำหรับ Package B (Leave without pay ระยะยาว+MSP B  

โครงการ Leave without pay ระยะยาว หรือ หยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน โดยระยะเวลาของโครงการ เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 -30 เมษายน 2564 รวม 6 เดือน ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2563 ภายใต้เงิื่นไข เป็นการขยายเงื่อนไข Together We Can นับอายุงานต่อเนื่อง และได้รับเงินช่วยเหลือ 20% ของเงินเดือนปัจจุบัน ทุกเดือน (ไม่รวมค่าตอบแทนอื่นๆ)

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  ตามที่บริษัทกำหนด ตามที่กองทุนประกันสังคมกำหนด ส่วนผลตอบแทนและเงินอื่นๆ “ไม่มี”

ข้อดี บริษัทประหยัดเงินได้ทันที พรักงานสามารถช่วยบริษัทได้ทันที และมีโอกาสตัดสินใจเข้าโครงการ MSP B

ข้อเสีย  ต้นสังกัดต้องวางแผนบุคคลากรใหม่ เพื่อไม่ให้กระทบงานปกติ

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน

โครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP B: Mutual Separation Plan)

ระยะเวลาโครงการ โดยรอบพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่ัวันที่ 1-15 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2564  มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไข สำหรับพนักงานที่เข้าโครงการ LWOP ระยะยาว จนสิ้นสุดโครงการฯแล้วเท่านั้น ส่วนการอนุมัติ ต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์กลางและหลักเกณฑ์หน่วยงานเพื่อรักษา Key person ไว้

สิทธิประโยชน์และสัวสดิการ ตามที่บริษัทกำหนด ตามที่กองทุนประกันสังคมกำหนด ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน(จากกองทุนประกันสังคม)

ผลตอบแทน  เงินตอบแทนตามโครงการฯจำนวน 2-14.33 เดือน ตามกฎหมาย บวก 4 เดือน (จ่ายทุกเดือน เริ่มเดือนมิ.ย.2564 )

เงินอื่น  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบำเหน็จ (จ่ายพ.ค.2564) ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ได้ใช้ เงินอื่นๆ (เริ่มจ่ายมิ.ย.2564 เป็นงวดๆ)

ข้อดี  บริษัทต้นสังกัดเคยชินกับแผนการทำงานใหม่แล้ววางแผนจัดการการเงินได้  พนักงานได้รับผลตอบแทนมากกว่าตามกฎหมาย ได้รับเงินรายเดือน โดยบริษัทรับผิดชอบภาษีเงินได้สำหรับพนักงาน ที่บริษัทออกค่าภาษีให้

ข้อเสีย บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายรายเดือนไปอีกระยะหนึ่ง

การบินไทยเปิดไทม์ไลน์ Package Aและ B 01 01 1

 

ตามข้อกำหนดได้ระบุมีหมายเหตุระบุว่า

1. บริษัทจะทำการ Recurrent สำหรับพนักงานในกลุ่มนักบิน เพื่อให้สามารถรักษาสถานะภาพใบอนุญาตการบิน

2. พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ Leave without pay ระยะยาว จะได้รับสิทธิการสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมใจจากองค์กร รอบวันที่ 1พฤษภาคม 2564 แต่ทั้งนี้อยู่ที่การตัดสินใจของพนักงาน และบริษัทจะสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไข โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อจากองค์กร สอดรับกับที่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD)  การบินไทย ระบุว่า เพื่อรักษากระแสเงินสดให้ได้ถึงเดือนเมษายน 2564  บริษัทจึงเตรียมประกาศ “โครงการผู้เสียสละ” ในกลางเดือนตุลาคมนี้ เพื่อให้พนักงาน ผู้เสียสละร่วมใจจากจากองค์กรก่อนเกษียณอายุ เบื้องต้นได้หารือกับพนักงานบางส่วน  พร้อมเข้าร่วมโครงการ เพียงแต่พนักงานขอให้มีแพ็คเกจที่เหมาะสม ส่วนโครงการนี้จะออกมาในรูปแบบใด ก็ขอให้รอฟังรายละเอียด แต่เบื้องต้นการจ่ายค่าชดเชย อาจเป็นการแบ่งจ่าย หรือผ่อนจ่ายระยะยาว โดยเชื่อว่าพนักงานจะเข้าใจฐานะขององค์กร ซึ่งกำลังอยู่ในภาวะฟื้นฟูกิจการ

การบินไทย เปิด 2 แพ็คเกจลดคน

ขณะที่สภาพคล่องและการลดรายจ่ายของการบินไทย ปัจจุบันพนักงานการบินไทยราว 1.7 -1.8 หมื่นคน คิดเป็น 80% ของพนักงานทั้งหมดกว่า 1.9 หมื่นคน สมัครใจลดเงินเดือน บางส่วนลดเงินเดือน 40-70% บางส่วนก็หยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน (Leave without Pay) ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอระหว่างเดือนกันยานยน-ธันวาคม 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight