Business

เร่งโรงแรมไทย ยกระดับมาตรฐาน คว้า SHA รับ ‘ท่องเที่ยววิถีใหม่’

ท่องเที่ยววิถีใหม่ ตัวเร่งโรงแรมไทยปรับ ททท.ชู “ซ่อม-สร้าง” ดันโรงแรม 3-5 ดาว คว้ามาตรฐาน SHA หวังท่องเที่ยวฟื้นกลับมาเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ ทำให้เกิดพฤติกรรมการ ท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรมต้องเร่งปรับตัว

ท่องเที่ยววิถีใหม่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. ได้ออกมาตรการเร่งด่วน ในการวางแผนพัฒนา ฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการผนึกกำลังกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้นโยบาย “ซ่อม-สร้าง” และโครงการ Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมพัฒนา และยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทำการปรับปรุง พัฒนาสินค้าและบริการ รวมทั้ง ยกระดับโรงแรมสู่มาตรฐาน 3-5 ดาว ให้สอดรับกับวิถีปกติใหม่ New Normal โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กลับมาเป็นเครื่องยนต์หลัก ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศดังเดิม

ท่องเที่ยววิถีใหม่

สำหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานโรงแรมไทย ททท. ได้ดำเนินงานร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย และมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย โดยพิจารณามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว คำนึงถึงปัจจัยหลักดังนี้ คือ

1. สภาพทางกายภาพ อาทิ สภาพแวดล้อม ที่ตั้ง

2. การก่อสร้าง อาทิ โครงสร้างทางกายภาพของโรงแรม ระบบภายในโรงแรม การเลือกใช้วัสดุ ระบบความปลอดภัย

3. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้เข้าพักและผู้มาใช้บริการ อาทิ ปริมาณของใช้ที่จัดให้ อุปกรณ์ตกแต่ง

4. คุณภาพการบริการและการรักษาคุณภาพ อาทิ บุคลิกภาพพนักงาน คุณภาพการบริการ

5. การบํารุงรักษาโรงแรมและสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เป็นต้น

ท่องเที่ยววิถีใหม่

ล่าสุด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานโรงแรม ประจำปี 2563 ซึ่งมีสถานประกอบการ โรงแรมและรีสอร์ตที่ผ่านเกณฑ์ ตามตัวชี้วัดหลักที่ระบุไว้ จำนวน 98 แห่ง แบ่งเป็น โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานระดับ 5 ดาว 28 แห่ง โรงแรมที่ได้รับมาตรฐานระดับ 4 ดาว 46 แห่ง และโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานระดับ 3 ดาว 24 แห่ง

ขณะที่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย ควรเตรียมพร้อม สำหรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวหลังวิกฤตโควิด-19 คลี่คลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย สู่รูปแบบวิถีใหม่ New Normal

พร้อมกันนี้ ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นจุดหมายปลายทาง ด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ด้านความปลอดภัย และสุขอนามัย พร้อมช่วยผลักดันให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางในใจ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป

ประกิจ ชินอมรพงษ์
ประกิจ ชินอมรพงษ์

ด้านนายประกิจ ชินอมรพงษ์ รองประธานมูลนิธิมาตรฐาน โรงแรมไทย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมที่มีขายในระบบออนไลน์ จำนวน 66,209 แห่ง มีจำนวนห้องพักประมาณ 1,800,000 ห้อง และเป็นโรงแรม ที่ถูกกฎหมาย จำนวน 16,282 แห่ง มีห้องพัก 783,855 ห้อง รวมถึงโรงแรม ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องบางราย จำต้องยุติธุรกิจ หรือประกาศขายกิจการ ขณะที่โรงแรม ที่เปิดบริการอยู่ นอกจากจะต้องเผชิญกับ ปัญหารายได้ลดลง จากจำนวนนักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้บริการที่น้อยลง ยังต้องปรับตัวให้เข้ากับ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคปกติใหม่ New Normal ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สุขอนามัย และมาตรการป้องกันโรคเป็นหลัก

อ่านข่าวเพิ่มเติม