Business

เอาออก 700 คน! อสมท เปิดโครงการ ‘เต็มใจจาก’ ฝ่าวิกฤติให้องค์กรไปต่อ


อสมท เปิดโครงการ “เต็มใจจาก” ตั้งเป้าลดพนักงาน 700 คน จากพนักงานทั้งหมด 1,600 คน เตรียมกู้เงินกว่า 1,000 ล้านบาท จ่ายค่าชดเชย หวังเดินหน้าองค์กรต่อ

สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า พล.ต.อ.ทวิชชาติ พละศักดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศรา ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) อสมท. เปิดโครงการ “เต็มใจจาก” และโครงการสมัครเกษียณอายุก่อนกำหนด (เออร์รี่รีไทร์) โดยตั้งเป้าจะลดจำนวนพนักงานลง 700 คน จากพนักงานทั้งหมดที่มี 1,600 คน

อสมท เปิดโครงการ เต็มใจจาก

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามคำแนะนำของ กระทรวงการคลัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ อสมท  เพราะหากไม่ลดพนักงาน จะทำให้บริษัทฯไปไม่ไหว และหากพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการ ครบตามเป้าหมาย 700 คน ก็ไม่จำเป็นต้องมีโครงการเออร์รี่รีไทร์

” พล.ต.อ.ทวิชชาติ กล่าว และย้ำว่า “อสมท จำเป็นต้องทำตามคำแนะนำของ กระทรวงการคลัง เพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาได้ ในขณะที่ อสมท เองมีความจำเป็นต้องเข้าแผนฟื้นฟูกิจการฯ”

ทั้งนี้ ที่ประชุมบอร์ดอสมท ให้นโยบายสำหรับการดำเนินโครงการเต็มใจจาก โดยพนักงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องได้รับเงินชดเชย ตามระยะเวลาที่ทำงาน ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด และยังจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มอีก

ล่าสุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอสมท อยู่ระหว่างพิจารณา หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการชดเชย ของโครงการฯ โดย บอร์ดอสมท ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่าย สำหรับใช้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท

สำหรับเงินชดเชย 1,000 ล้านบาท จะใช้การกู้เงินจากธนาคาร พร้อมวางหลักทรัพย์ คือ เงินเยียวยาคลื่น 2600 MHz ที่ กสทช. จ่ายให้เป็นงวด ๆ และหากไม่เพียงพอ จะใช้ที่ดินที่ อสมทมีอยู่ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มเติม

“ขอยืนยันว่าการเข้าร่วมโครงการฯ จะเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงาน ไม่มีการบังคับ และไม่มีการจิ้มออกอย่างแน่นอน” พล.ต.อ.ทวิชชาติกล่าว

อสมท

ในส่วนของแนวทางการพลิกฟื้นกิจการของ บมจ.อสมท นั้น บอร์ด อสมท ได้นโยบายกับฝ่ายบริหารไปแล้ว ได้เน้นการลดค่าใช้จ่าย และการเพิ่มรายได้ ทั้งจากธุรกิจและทรัพย์สินที่มีอยู่ โดยการเพิ่มรายได้นั้น ได้ขอให้แต่ละฝ่าย เสนอโครงการฯ เพิ่มรายได้เข้ามาให้บอร์ดพิจารณา เช่น การเพิ่มรายได้จากที่ดินเปล่า เป็นต้น

ด้านความคืบหน้าในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท นั้น ในการประชุมบอร์ดเมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายสรรหาฯ รายงานให้บอร์ดทราบว่า มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาแล้ว 5 คน ซึ่งบอร์ดได้ขอให้คณะกรรมการสรรหาฯไปพิจารณาว่า ผู้สมัครเพียงพอหรือไม่ หรือจะมีการขอขยายระยะเวลาหรือไม่ และมารายงานให้บอร์ดรับทราบต่อไป

สำหรับ ผลประกอบการ ครึ่งปีแรก ของอสมท พบว่า ยังขาดทุน 1,062 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ขณะที่เฉพาะไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีผลขาดทุน 184 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาดทุนลดลง โดยคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นถึง 79% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้

สาเหตุหลักของ ผลประกอบการ ขาดทุน มาจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ภาคธุรกิจ ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายการใช้งบโฆษณา และประชาสัมพันธ์ และในจำนวนดังกล่าว เป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 765 ล้านบาท

ส่วนรายได้งวดหกเดือนแรกของ ปี 2563 อสมท มีรายได้จำนวน 684 ล้านบาท ลดลง 28% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นรายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จำนวน 319 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม