ดูหนังออนไลน์
Business

รถไฟฟ้า ‘แอร์พอร์ตลิงก์’ ก้าวสู่ปีที่ 10 คาดผู้โดยสารสะสมทะลุ 200 ล้านคน

รถไฟฟ้า “แอร์พอร์ตลิงก์” นับถอยหลังเปิดครบทศวรรษปี 64 คาด 10 ปี ผู้โดยสารสะสมทะลุ 200 ล้านคนแน่ โวปรับปรุงบริการ จนผู้โดยสารพอใจมาก

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่จะมาถึง บริษัทจะครบรอบ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษในการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

ในการก้าวสู่ปีที่ 10 บริษัทคาดว่าจำนวนผู้โดยสารรวมนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 185 ล้านคน จะทะลุเกิน 200 ล้านคนอย่างแน่นอน เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารเริ่มกลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มากขึ้น

รถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิงก์

แม้จะมีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการ ป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 เช่นเดิม  โดยมีการติดตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ ที่บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน ซึ่งเป็นกล้องสำหรับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบไม่สัมผัส และตรวจตราการสวมหน้ากากอนามัยของผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด

รวมถึงยังคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social Distancing ) ที่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ หรือยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน รวมทั้งมีการจัดระเบียบผู้โดยสารในชั้นชานชาลาให้มีระยะห่างระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ในกรณีมีผู้โดยสารหนาแน่น รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะดำเนินการจำกัดปริมาณผู้โดยสารที่จะขึ้นสู่ชั้นชานชาลา และภายในขบวนรถไฟฟ้า โดยกำหนดพื้นที่ในการยืนรอห่างกัน 1 เมตร งดเว้นการพูดคุยภายในตู้โดยสาร และมีการเพิ่มความถี่ในการดูแลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณสถานี และในขบวนรถไฟฟ้า

ปรับปรุงบริการตลอด 10 ปี

สำหรับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 10 ปี บริษัทได้ดำเนินงานยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสาร เพื่อที่จะก้าวเป็นผู้นำในการให้บริการตามมาตรฐานสากล สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

โดยบริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 มาใช้ในการดำเนินงานทั้งการซ่อมบำรุง และการปฏิบัติการเดินรถ และให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรอง ISO 9001 : 2015 ขอบเขต : วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต : งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า จาก BV ( Bureau Veritas )

ด้วยระบบบริหารคุณภาพรับรอง ISO 9001 : 2015 ทำให้การดำเนินงานของบริษัทมีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในงานซ่อมบำรุง และการให้บริการ  โดยงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงสามารถซ่อมบำรุงใหญ่ขบวนรถไฟฟ้า ( Overhaul ) และซ่อมบำรุงทั่วไป จนสามารถกลับมาให้บริการรถไฟฟ้าได้เต็มจำนวน 9 ขบวน  รวมถึงปรับเปลี่ยนภายในขบวนรถไฟฟ้าด่วน ( Express ) ทำให้สามารถอำนวยความสะดวก และรองรับจำนวนผู้โดยสารได้เพิ่มมากขึ้น

ส่วนในด้านงานบริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร รถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ดำเนินการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยภายในสถานีตามหลักการการออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มใน (Universal Design) มีการสร้างลิฟต์ บันไดเลื่อน เพิ่มเติมจากตอนเริ่มโครงการ รวมทั้งหมด 140 ตัว ในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังได้มีสร้างราวกั้นชั้นชานชาลา และยางปิดช่องว่างระหว่างขอบชานชาลา และประตูรถไฟฟ้า ( Platform Gap Filler ) เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการของผู้โดยสาร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ทางพาดพับได้สำหรับรถเข็นวีลแชร์ ( Portable wheelchair ramp ) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทุพพลภาพ และคนพิการให้สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

นอกจากนี้บริษัทยังมอบสิทธิพิเศษ ให้แก่ผู้โดยสารมากมาย ทั้งการให้สิทธ์เดินทางฟรี และจัดแคมเปญพิเศษในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเด็ก , วันสงกรานต์ (ผู้สูงอายุ) , วันแม่ , วันพ่อ และวันปีใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดเอาใจผู้โดยสารมากมาย อาทิเช่น  “Early Bird #ตื่นเถิดคนกรุง” เพื่อส่งเสริมให้ผู้โดยสารใช้บริการในช่วงเช้า ด้วยการมอบส่วนลดในการเดินทาง , บัตรชมภาพยนต์ และเสิร์ฟอาหารเช้าให้แก่ผู้โดยสาร หรือออกมาตรการลดค่าโดยสารนอกช่วงเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hour) วันจันทร์-วันศุกร์ ใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ 05.30 – 07.00 น., 10.00 – 17.00 น. และ 20.00 – 24.00 น. ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาร์ทพาสประเภทบุคคลทั่วไป (Adult Card) จากอัตราค่าโดยสารปกติ 15-45 บาท เหลือ 15-25 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสาร ลดภาระค่าครองชีพที่ใช้จ่ายประจำวัน เป็นต้น

แอร์พอร์ตลิงก์

แอร์พอร์ตลิงก์ โว! “ผู้โดยสาร” พอใจมาก 

ด้วยการดำเนินงานที่มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ ทำให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการใช้บริการ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ สังเกตได้จากผลสำรวจความพึงพอใจประจำปีที่มีแนวโน้มดีขึ้นมาโดยตลอด ล่าสุดผลสำรวจความพึงพอใจผู้โดยสารประจำปี 2563 ซึ่งมีการเก็บรวบรวมถึง 2 ครั้ง ปรากฏว่าผู้โดยสารมีความพึงพอใจในการให้บริการของรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล  ลิงก์ อยู่ในระดับที่ดีมาก จากคะแนนเต็ม 5

  • ด้านความปลอดภัยเฉลี่ยอยู่ที่ 4.36
  • ด้านความน่าเชื่อถือของการเดินรถเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23 , ด้านการให้บริการเฉลี่ยอยู่ที่ 4.33
  • ด้านคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบนสถานี และในขบวนรถเฉลี่ยอยู่ที่ 4.23
  • ด้านบัตรโดยสาร และการตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 4.19
  • ด้านการประชาสัมพันธ์ และการให้ข้อมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 4.17

อ่านข่าวเพิ่มเติม