Business

โซเชียลฯ วิจารณ์ยับ รัฐบาลใช้เงิน 111 ล้านสู้คดี ‘เหมืองทองอัครา’ ต่อ


โซเชียลฯ วิจารณ์ยับ ปี 64 รัฐบาลตั้งงบ 111 ล้านบาทสู้คดี “เหมืองทองอัครา” ต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (28 ส.ค. 63) โลกออนไลน์ได้แชร์ภาพเอกสารร่างงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ที่รัฐบาลมีการตั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศไทยและบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด จากประเทศออสเตรเลีย ในคดีฟ้องร้องเหมืองทองอัครา จำนวน 111,115,700 บาท

เหมืองอัครา

นอกจากนี้ ยังมีการแชร์ข้อมูลว่า ในปีงบประมาณ 2563 รัฐบาลได้ใช้เงินต่อสู้คดีไปแล้วจำนวน 217 ล้านบาท และเมื่อรวมถึงปี 2562 คิดเป็นเงินเกือบ 400 บาท

เหมืองอัครา

า่ดสกห่ดกหส

ประชาชาติธุรกิจรายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จำนวนเงินที่เปิดเผยผ่านสื่อออนไลน์นั้นผ่านการอนุมัติแล้ว ซึ่งมันเป็นงบประมาณเดิมที่เคยขอไว้ แต่กระบวนการมันยืดไปเล็กน้อย จึงต้องมีการขอจำนวนเงินเพิ่ม

ขณะนี้กระบวนทุกอย่างยังอยู่ในขั้นตอนของการอนุญาโตตุลาการ ส่วนการเจรจาจากคณะกรรมการผู้เข้าร่วมเจรา และคณะทำงาน มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งก็ยังมีการเจรจาต่อเนื่อง หากการเจรจาสามารถตกลงข้อยุติร่วมกันได้ ก็ไม่ต้องรอถึงวันที่ศาลตัดสิน

อ่านข่าวเพิ่มเติม