ดูหนังออนไลน์
Business

‘แรงงาน’ เด้งรับมติ ครม.! ยันพร้อมจ่าย 1.5 หมื่นบาทเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33


“ปลัดแรงงาน” เด้งรับมติ ครม.! ยืนยันพร้อมจ่ายเยียวยา 1.5 หมื่นบาทให้ “ประกันสังคมมาตรา 33” ทันที เมื่อได้รับเงินจากกระทรวงคลัง

นายสุทธิ สุโกศล ปลัด กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ที่อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดำเนินการตามมติ ครม. ที่ให้จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา  15,000 บาท แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน

ประกันสังคมมาตรา 33 สุทธิ สุโกศล

โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน รวม 15,000 บาท ซึ่งจะจ่ายเพียงครั้งเดียวหลังจากได้รับเงินจากกระทรวงการคลังแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวนลูกจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33 ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยามีจำนวนทั้งสิ้น 59,776 คน ใช้วงเงินการเยียวยาทั้งสิ้น 896,640,000 บาท

นายสุทธิกล่าวว่า สำหรับ มติ ครม. ที่อนุมัติโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว ขอให้แก่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับการชดเชยรายได้ เนื่องจากจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน จึงไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยาตามมติ ครม. ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยการขาดรายได้เพื่อนำไปใช้จ่าย ในการดำรงชีวิตแล้ว ยังกลับไปเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากมีการจับจ่ายใช้สอยมีการจ้างงาน อย่างต่อเนื่อง และนายจ้างสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ ทำให้มีรายได้และจ่ายกลับไปเป็นภาษีให้กับรัฐต่อไป

 

“คลัง” คาดจ่าย “ผู้ประกันตนมาตรา 33” กลางเดือน ส.ค.

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า เมื่อโครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ก็คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธ์เกือบ 6 หมื่นคนได้ภายใน 3-4 สัปดาห์ หรือคำนวณคร่าวๆ ก็ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2563

โดยตามขั้นตอนคือ เมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว กระทรวงแรงงานก็ต้องเสนอเรื่องให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ดำเนินการกู้เงิน จากนั้นเสนอเรื่องให้สำนักงบประมาณพิจารณาอนุมัติกรองวงเงิน และให้กรมบัญชีกลางดูแลเรื่องการโอนเงินให้ผู้ประกันตนต่อไป

ประกันสังคม

ได้เงินสมทบว่างงานไม่ถึง 5,000 บาท ลุ้นได้เติมเงิน

นอกจากโครงการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่จ่ายสมทบไม่ถึง 6 เดือนแล้ว กระทรวงแรงงานยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานไม่ถึง 5,000 บาทด้วย

ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ คือ ผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 8,138 บาท ส่งผลให้ได้รับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน จากกองทุนประกันสังคมไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน กระทรวงแรงงานจึงเสนอให้รัฐบาลเติมเงินชดเชยให้ครบเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เท่ากับโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้น

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ฯ ยังไม่ได้อนุมัติวงเงินส่วนนี้ และขอให้กระทรวงแรงงานกลับไปจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนนำกลับมาเสนออีกครั้ง

เนื่องจากกระทรวงแรงงานเสนอให้จ่ายเยียวยาแบบเหมาไปเลย คนละ 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ โดยกระทรวงแรงงานต้องแจกแจงว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม แต่ละรายได้รับชดเชยไปแล้วเท่าไหร่และต้องเติมเงินอีกเท่าไหร่ จึงจะครบ 5,000 บาทต่อเดือน เช่น บางรายได้รับเงินชดเชย 3,800 บาทต่อเดือน ภาครัฐก็จ่ายเพิ่มอีก 1,200 บาท เพื่อให้ครบ 5,000 บาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม